Usmernenie pre zamestnancov školy

V zmysle usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  „Vplyv opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR na zamestnancov škôl a školských zariadení“ riaditeľ školy rozhodol nasledovne:

Pedagogickým zamestnancom školy podľa § 250b ods. 2 Zákonníka práce (účinného od 4. 4. 2020) nariadil výkon práce z domácnosti zamestnanca. Vykonávanie práce z domu je riadnym výkonom práce, resp. riadne plnenie pracovných povinností rovnako, ako na pracovisku, len s rozdielom iného miesta výkonu práce, za ktorý zamestnancovi prináleží plat. Počas práce vykonávanej z domu zamestnanci dodržujú ustanovený týždenný pracovný čas, ktorý je 37, 5 hodiny týždenne a práca nadčas im nevzniká. Zamestnanci sú povinní viesť výkaz práce.

Nepedagogickí zamestnanci školy si uplatňujú  prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy do 3.4.2020 v sume funkčného platu, od 4.4.2020 v sume 80 %  funkčného platu, najmenej však v sume minimálnej mzdy. V prípade nutnosti vykonávať prácu na pracovisku, môže byť nepedagogický zamestnanec povolaný do práce a za tento deň mu prináleží plat.

V zmysle usmernenia nariadil riaditeľ školy pedagogickým a prevádzkovým zamestnancom školy hromadné čerpanie dovolenky na dni 9. a 14. apríla 2020.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31