Fyzika

Zloženie predmetovej komisie:

RNDr. Regina Vraždová - vedúca PK RNDr. Iveta Liptáková
RNDr. Alica Backová PaedDr. Pethő Katarína PhD.
RNDr. Zdenka Baxová Mgr. Lea Čičmancová

Poslaním vyučovania fyziky je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia správne chápať a vysvetľovať javy, deje a zákonitosti reálneho sveta a spolu s poznatkami z iných prírodovedných predmetov utvárať obraz sveta. Dôraz sa kladie na rozvoj poznávacích schopností žiakov, spôsobilosť samostatne získavať a využívať informácie v situáciách, do ktorých sa dostávajú v prírode, v spoločnosti a v každodennom živote.

Počty hodín fyziky v učebnom pláne gymnázia:

ISCED 3 zamerania

Účasť v projektoch:  

Masterclasses - TNAD Trenčín - 12 študentov
Týždeň vedy – online sa zúčastnili žiaci 1.C a 3.C a Z. Baxová                                
"Expert geniality show“ – súťaž organizovala Z. Baxová                                        
Výstavku o prof. Alojzovi Cvachovi / A-budova, 3. posch./ pripravila Z. Baxová

Kultúrno-poznávacie, vzdelávacie zájazdy a exkurzie :

Dni Maximiliána Hella - TNAD Trenčín - 10 študentov + Z.Baxová.

Úspechy v školskom roku 2021/22

Názov súťaže

Kategória

Kolo

Miesto

Meno žiaka

Trieda

Pedagóg

FO

     A

školské

   1.

Krulich

4.C

Z. Baxová

 

 

 

   2.

Magula

4.C

Z. Baxová

 

    E

školské

   1.

I. Vargovič

K

Z. Baxová

 

 

   2.

F. Alexy

K

Z. Baxová

 

 

   3.

D. Hyža

K

Z. Baxová

 

   F

školské

   1.

P. Brezanová

T

Z. Baxová

 

 

 

   2.

D. Kosa

T

Z. Baxová

 

 

 

   3.

L. Kirka

T

Z. Baxová

 

   D

školské

   1..

T. Otrubčák

1.D

Z. Baxová

 

 

 

 . 2.

J. Večera

KVINTA

Z. Baxová

 

 

.

   3.

L. Anderle

KVINTA

Z. Baxová

 

   C

školské

   1.

 A. Kudláček

2. C

Z. Baxová

 

 

 

.

2.

M. Hrotko

Sx

Z. Baxová

 

 

 

3.

 A. Škoviera

2.C

Z. Baxová

 

 

 

B

 

školské

 

1.

 

 

M. Kišš,

3.B

Z. Baxová

 

 

 

 

 

2.

 

  P. Bašo  

3.B

Z.  Baxová

 

E

obvodové

1.

I. Vargovič

Kvarta

Z. Baxová

 

 

 

2.

M. Čarnogurský

Kvarta

Z. Baxová

 

F

obvodové

3.

 D. Kosa   

Tercia

 

Z. Baxová

 

E

KRAJSKE

1.

I. Vargovič

Kvarta

 

Z. Baxová

 

 

 

.3.

M. Čarnogurský

Kvarta

 

Z. Baxová

 

 

 

D

KRAJSKE

1.

I. Vargovič

Kvarta

Z. Baxová

 

 

 

2.

T. Otrubčák

1.D

Z. Baxová

 

 

 

3.

L. Anderle

Kvinta

Z. Baxová

 

B

KRAJSKE

1.

M. Kišš

3.B

 Z.Baxová

 

 

 

2.

P. Bašo

3.B

Z. Baxová

PIKOFYZ

Zimná séria

Celoštátne

3.

I. Vargovič

Kvarta

 

 

 

 

6.

R. Bohušová

Sekunda

 

 

 

 

13.

M. Čarnogurský

Kvarta

 

FKS

 

Celoštátne

10.

L. Anderle

Kvinta

 

Náboj FKS    OL

Seniori

Medzinárodné

16.

Krulich, Magula, Kišš, Bašo, Vargovič

družstvo

Z. Baxová

OL

Juniori 1

Slovenské

19.

Hrotko, Holý,Kudláček,Škoviera,Purnoch

družstvo

Z. Baxová

 

Juniori 2

Slovenské

20.

Šamaj,Pučko,Otrubčák,Večera,Anderle

družstvo

Z. Baxová

Náboj junior  OL

 

Slovenské

5.

Čarnogurský,A.Hrotko,Krajčovič,      I.Vargovič

družstvo

Z. Baxová

 

 

Medzinárodné

7.

Čarnogurský,A.Hrotko,Krajčovič ,I.Vargovič

družstvo

Z. Baxová

Fykosí Fyziklání     Praha   OL

B

 

3.

Krulich,Magula,    Kišš,Bašo,  Vargovič

Družstvo   Pozitrony

Z. Baxová

IJSO  Dubaj

 

Medzinár.

Strieborná medaila

I. Vargovič

Kvarta

Z. Baxová

Čo vieš o hviezdach

1.kat.

okresné

1.

M. Kamendy

Prima

Z. Baxová

 

 

 

2.

V. Jurdová

Prima

Z. Baxová

 

 

 

3.

S. Vlková

Prima

Z. Baxová

 

2.kat.

okresné

2.

F. Alexy

Kvarta

Z. Baxová

 

 

 

3.

I. Vargovič

Kvarta

Z. Baxová

 

3.kat.

okresné

1.

S. Šimočková

Sexta

Z. Baxová

 

 

 

2.

P. Bašo

3.B

Z. Baxová

 

 

 

3.

S. Sopko

2.C

Z. Baxová

 

1.kat.

Krajské

2.

S. Vlková

Prima

Z. Baxová

 

 

 

3.

V. Jurdová

Prima

Z. Baxová

 

 

 

4.

M. Kamendy

Prima

Z. Baxová

 

2.kat.

Krajské

2.

F. Alexy

Kvarta

Z. Baxová

 

 

 

4.

I. Vargovič

Kvarta

Z. Baxová

 

3.kat.

Krajské

1.

P. Bašo

3.B

Z. Baxová

 

 

 

2.

S. Šimočková

Sexta

Z. Baxová

 

 

 

3.

A. Bežová

1.B

Z. Baxová

 

Úspechy v školskom roku 2020/21

Názov súťaže

Kategória

Kolo

Miesto

Meno žiaka

Trieda

Pedagóg

 FO

 A

školské

   1.

M. Opat

4.B

Vraždová

 

 

 

   2.

S. Petrov

4.E

Vraždová

 

  

 

   3.

P. Bašo

2.B

Baxová

 B

školské

   1.

M. Krulich

3.C

Baxová

 

 

   2.

R. Magula

3.C

Baxová

 

 C

školské

   1.

M. Kišš

2.B

Baxová

 

 

 

   2.

P. Bašo

2.B

Baxová

 

 

 

   3.

B. Hubinský

2.B

Baxová

 

 D

školské

   1.

A. Kudláček

1.C

Baxová

 

 

 

   2.

L. Fialka

1.C

Baxová

 

 

 

   3.

A. Škoviera

1.C

Baxová

 

 

 

   4.

A. Kudláčová

Q

Baxová

 

 

 

   4.

M. Hrotko

Q

Baxová

 

 

 

   5.

P. Holý

Q

Baxová

 

 

 

   6.

M. Krížovský

1.C

Baxová

 

 E

školské

   1.

J. Večeřa

K

Baxová

 

 

 

   2.

T. Kudláč

K

Baxová

 

 

 

   3.

A. Havier

K

Baxová

 

 

 

   4.

L. Anderle

K

Baxová

 

 F

školské

   1.

I. Vargovič

T

Baxová

 

 

 

   2.

M. Čarnogurský

T

Baxová

 

 

 

   3.

A. Hrotko

T

Baxová

 

 

 

   4.

A. Tomková

T

Baxová

 

 

 

   5.

F. Alexy

T

Baxová

 

 

 

   5.

D. Hyža

T

Baxová

 

 

 

   6.

B. Vargovič

T

Baxová

  FO

 A

krajské

   1.

M. Opat

4.B

Vraždová

 

 

 

   2.

S. Petrov

4.E

Vraždová

 

 B

krajské

   2.

M. Krulich

3.C

Baxová

 

 C

krajské

   1.

M. Kišš

2.B

Baxová

 

 

 

   2.

P. Bašo

2.B

Baxová

 

 D

krajské

   3.

L. Fialka

1.C

Baxová

  FO

 A

celoštátne

   6.

M. Opat

4.B

Vraždová

 

 

 

   13.

S. Petrov

4.E

Vraždová

Piko fyz

 

celoštátne

   1.

I. Vargovič

T

Baxová

 

 

 

   1.

L. Anderle

K

Baxová

Fykosí  fyziklání-Praha

 B

Slovensko

   1.

Pozitrony

 

 

 

 B

 

  8.

Neutrína

 

 

 

 C

 

  5.

Fyzikári

 

 

 

 B

medzinárodné

  12.

Pozitrony

 

 

 

 

 

  84.

Neutrína

 

 

 

 C

 

  28.

Fyzikári

 

 

Čo vieš o   hviezdach

3. kat.

okresné

  1.

P. Bašo

2.B

Baxová

 

 

 

  2.

S. Šimočková

Q

Baxová

 

 

 

  3.

E. Sedláková

 

Baxová

 

 

krajské

  1.

P. Bašo

2.B

Baxová

 

 

 

  2.

S. Šimočková

Q

Baxová

 

 

 

  3.

E. Sedláková

 

Baxová

 

 

celoštátne

  6.

P. Bašo

2.B

Baxová

 

 

 

37.

S. Šimočková

Q

Baxová

 

 

 

39.

E. Sedláková

 

Baxová

 

2. kat.

okresné

2.

S. Kosová

K

Baxová

 

 

 

7.

F. Alexy

T

Baxová

 

 

 

8.

A. Tomková

 

Baxová

 

 

krajské

2.

S. Kosová

K

Baxová

 

 

celoštátne

6.

S. Kosová

K

Baxová

Úspechy v školskom roku 2019/20

Hlavnú cenu Dionýza Ilkoviča v tomto školskom roku získala RNDr. Zdenka Baxová
za rozvoj mimoškolskej činnosti.

Viac info a foto: https://www.cenadi.sk/

RNDr. Regina Vraždová získala ocenenie „Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2020"

Názov súťaže

Kategória

Kolo

Miesto

Meno žiaka

Trieda

Pedagóg

FO

A

krajské

1.

M. Opat

3.B

R. Vraždová

 

2.

R. Jurenka

4.A

Z. Baxová

A

školské

1.

M. Opat

3.B

R. Vraždová

 

2.

R. Jurenka

4.A

Z. Baxová

E

školské

1.

A. Kudláčová

K

Z. Baxová

 

2.

M. Hrotko

K

Z. Baxová

 

3.

T. Krajčiová

K

Z. Baxová

F

školské

1.

J. Večeŕa

T

Z. Baxová

 

2.

T. Kudláč

T

Z. Baxová

 

3.

L. Anderle

T

Z. Baxová

Pikofyz

Sekunda

celoštát.

1.

I. Vargovič

S

Z. Baxová

 

Tercia

celoštát.

1.

L. Anderle

T

Z. Baxová

Kvarta

celoštát.

2.

G. Bachorcová

K

Z. Baxová

Náboj /BA/

 

Seniori

celoštát.

11.

Opat, Jurenka,     Petrov, Hudcovicová, Rybárová

družstvo

R. Vraždová

Z. Baxová

Juniori

celoštát.

12.

Krulich Lendvay,

Babača, Magula, Margetinec

 

Z. Baxová

Náboj /Praha

B

medzinárodné

6.

Opat, Jurenka,   Petrov, Bašo,    Kišš

 

Z. Baxová

R. Vraždová

Fykosí Fyziklání      online

 

 

A

celošt.

 

/medzin./

3.

 

32.

Opat, Jurenka,  Rybárová

 

Z. Baxová

R. Vraždová

C

celošt.

 

/medzin.

3.

 

20.

Bašo, Babača,  Kišš,  Margetinec,      Korsáková

 

Z.  Baxová

AO online

 

celošt.

2.

R. Jurenka

4.A

Z. Baxová

Čo vieš o hviezdach    online

 

celošt.

2.

R. Jurenka

4.A

Z. Baxová

Náboj M-F

 

 

Kvarta

okresné

1.

M. Hrotko,         Kudláčková,      Holý,                 Krajčiová

K
K
K      
K

Z. Baxová

Sekunda

okresné

2.

Čarnogurský,   A. Hrotko,        
Krajčovič,
Vargovič

S
S
S       
S

 

Z. Baxová

Tercia

okresné

4.

Havier,         
Kudláč,             Večeřa,               Štefániková

T
T
T
T

 

Z. Baxová

Úspechy v školskom roku 2018/19

názov súťaže

kategória

kolo

umiestnenie

meno žiaka

trieda

meno pedagóga

FO

E

krajské

2. miesto

P. Margetinec

K

Baxová

F

obvodné

1. miesto

S. Kudláčová

T

Baxová

F

obvodné

2. miesto

M. Hrotko

T

Baxová

F

obvodné

3. miesto

K. Kališová

T

Baxová

D

krajské

1. miesto

M. Krulich

1.C

Baxová

D

krajské

3. miesto

T. Lendvay

1.D

Baxová

C

krajské

1. miesto

M. Opat

2.B

Vraždová

C

krajské

3. miesto

S. Petrov

2. E

Vraždová

C

krajské

7. miesto

M. Hubinský

2.B

Vraždová

 

B

krajské

1. miesto

R. Jurenka

3.A

Baxová

 

B

krajské

3. miesto

K. Hudcovicová

3. E

Vraždová

 

A

krajské

1. miesto

R. Jurčo

4.B

Vraždová

 

A

krajské

2. miesto

M. Opat

2.B

Vraždová

 

 

celoštátne

2. miesto

R. Jurčo

4.B

Vraždová

 

 

celoštátne

22.miesto

M. Opat

2.B

Vraždová

 

EuPhO

medzinárodné

bronz

R. Jurčo

4.B

Vraždová

Náboj- FKS Bratislava

juniori

19. miesto

Družstvo A

 

Vraždová Baxová

 

juniori

24. miesto

Družstvo B

 

Vraždová Baxová

 

seniori

8. miesto

 

 

Vraždová

Baxová

 

Juniori – 8.roč.

2. miesto

Družstvo A

 

Baxová

 

 

4. miesto

Družstvo B

 

Baxová

Náboj- FYKOSÍ fyziklání- Praha

 

3. miesto

pozitróny

 

Vraždová

Baxová

AO

Finále

Úspešný riešiteľ

R. Jurenka

3.A

Baxová

Čo vieš o hviezdach

krajské 1. kat.

2. miesto

F. Alexy

P

Baxová

 

krajské 2. kat.

6. miesto

S. Kosová

S

Baxová

 

krajské 2. kat.

8. miesto

S. Šimočková

S

Baxová

 

krajské 3. kat.

1. miesto

R. Jurenka

3.A

Baxová

 

krajské 3. kat

2.miesto

M. Ďurišková

4.BB

Baxová

PIKOFYZ

Kategória Sekunda

2. miesto

L. Anderle

S

Baxová

 

Kategória Tercia

1.miesto

G. Bachorcová

T

Baxová

 

Kategória

Tercia

3.miesto

T. Krajčiová

T

Baxová

Úspechy v školskom roku 2017/18

Matúš Kopunec sa v dňoch 21.-29.júla 2018 zúčastnil Medzinárodnej
Fyzikálnej olympiády (IPhO) v portugalskom Lisabone. V konkurencii 396
súťažiacich z 87 krajín sa Matúšovi podarilo získať bronzovú medailu.

Róbert Jurčo, žiak IV.B triedy, sa v dňoch 21.-29.júla 2018 zúčastnil
Medzinárodnej Fyzikálnej olympiády (IPhO), ktorá sa konala v
portugalskom Lisabone. V konkurencii 396 súťažiacich z 87 krajín sa
Róbertovi podarilo získať čestné uznanie.

Názov súťaže

Kategória

Kolo

Miesto

Meno žiaka

Trieda

Pedagóg

FO

D

školské

1.

M. Opat

1.B

Vraždová

 

 

 

2.

K. Rybárová,

M. Hubinský

1.B

1.B

Vraždová

Vraždová

 

 

 

3.

J. Tóth

J. Šiko

1.B

1.E

Vraždová

Backová

C

školské

1.

K. Hudcovicová

2.E

Vraždová

 

B

školské

1.

R. Jurčo

3.B

Vraždová

 

 

 

2.

M. Babača

3.B

Baxová

 

A

školské

1.

M. Kopunec

4.C

Vraždová

 

 

 

2.

R. Jurčo

3.B

Vraždová

 

 

 

3.

M. Babača

3.B

Vraždová

 

 

 

4.

M. Kadlečík

4.B

Baxová

 

F

okresné

5.

P. Margetinec

Tercia

Baxová

 

 

 

8.

E. M. Rau

Tercia

Baxová

 

 

 

10.

M. Filo

Tercia

Baxová

 

D

krajské

1.

M. Opat

1.B

Vraždová

 

 

 

7.

K. Rybárová

1.B

Vraždová

 

 

 

10.

M. Hubinský

J. Šiko

1.B

1.E

Vraždová

Backová

 

C

krajské

1.

K. Hudcovicová

2.E

Vraždová

 

B

krajské

1.

R. Jurčo

3.B

Vraždová

 

 

 

2.

M. Babača

3.B

Vraždová

 

A

krajské

1.

M. Kopunec

4.C

Vraždová

 

 

 

2.

R. Jurčo

3.B

Vraždová

 

 

 

3.

M. Babača

3.B

Vraždová

 

 

 

4.

M. Kadlečík

4.B

Baxová

 

A

celoštátne

2.

M. Kopunec

4.C

Vraždová

 

 

 

5.

R. Jurčo

3.B

Vraždová

 

 

 

17.

M. Kadlečík

4.B

Baxová

 

 

 

23.

M. Babača

3.B

Vraždová

 

 

Medzinárodné (Moskva)

Čestné uznanie

M. Kopunec

4.C

Vraždová

Náboj FKS

seniori

Bratislava

3.

Kopunec, Kadlečík, Mikula, Jurčo, Babača

 

Baxová, Vraždová

 

juniori

Bratislava

7.

Opat, Bugoš, Budinský, Jurenka, Hudcovicová

 

Baxová, Vraždová

Náboj FKS

seniori

Praha

Fykosí fyziklání

1.

Kopunec, Kadlečík, Mikula, Jurčo, Babača

 

Baxová,

Vraždová

Náboj online

 

Slovensko

2.

Kopunec, Kadlečík, Mikula, Jurčo, Babača

 

Baxová

Vraždová

 

svet

15.

Kopunec, Kadlečík, Mikula, Jurčo, Babača

 

Baxová

Vraždová

MF náboj

 

5.

 

tercia

Baxová

 

 

 

13.

 

prima

Baxová

 

 

 

21.

 

sekunda

Baxová

KS Pikofyz

 

Zimná séria

2.

G. Bachorcová

sekunda

Baxová

 

 

 

4.

S.Šimočková

sekunda

Baxová

 

 

 

11.

P. Margetinec

tercia

Baxová

 

 

Letná séria

2.

G. Bachorcová

sekunda

Baxová

 

 

 

4.

T. Krajčiová

sekunda

Baxová

 

 

 

5.

K. Kališová

sekunda

Baxová

 

 

 

6.

S.Šimočková

sekunda

Baxová

Čo vieš o hviezdach

1. kat.

krajské

5.

M. Chachulová

prima

Baxová

 

2. kat

krajské

4.

S. Šimočková

sekunda

Baxová

 

 

krajské

7.

V. Veličová

tercia

Baxová

 

3. kat

regionálne

1.

M. Ďuríšková

3.BB

Baxová

 

 

 

2.

A. Zabadalová

2.D

Baxová

 

 

 

3.

K. Mikšíková

2.D

Baxová

 

3. kat

krajské

1.

M. Ďuríšková

3BB

Baxová

 

 

 

4.

A. Zabadalová

2.D

Baxová

 

 

 

5.

K. Mikšíková

2.D

Baxová

 

 

celoštátne

16.

M. Ďuríšková

3.BB

Baxová

Astronomická olympiáda

 

celoštátne

8.

R. Jurenka

2.A

Baxová

Súťaž "Fyziklání online" - 2. miesto

Ocenenia pedagógov:
RNDr. Vraždová sa 8.3. 2018 zúčastnila na slávnostnom obede s prezidentom SR Andrejom Kiskom.

Úspechy v školskom roku 2016/17

Názov súťaže

Kategória

Kolo

Miesto

Meno žiaka

Trieda

Pedagóg

FO

D

školské

1.

K. Hudcovicová

1.E

Vraždová

 

 

2.

F. Bugoš

1.B

Baxová

 

 

3.

R. Budinský

1.B

Baxová

C

školské

1.

R. Jurčo

2.B

Vraždová

 

 

2.

M. Babača

2.B

Vraždová

 

 

3.

E. Períčková

2.B

Vraždová

B

školské

1.

M. Kopunec

3.C

Vraždová

 

 

2.

M. Kadlečík

3.B

Baxová

 

 

3.

M. Mikula

3.B

Baxová

A

školské

1.

M. Kopunec

3.C

Vraždová

 

 

2.

J. Hunák

4.D

Vraždová

 

 

3.

R. Jurčo

2.B

Vraždová

D

krajské

1.

F. Bugoš

1.B

Baxová

 

 

2.

K. Hudcovicová

1.E

Vraždová

C

krajské

1.

M. Babača

2.B

Vraždová

 

 

2.

R. Jurčo

2.B

Vraždová

 

 

4.

E. Períčková

2.B

Vraždová

B

krajské

1.

M. Kopunec

3.C

Vraždová

 

 

2.

M. Kadlečík

3.B

Baxová

 

 

3.

M. Mikula

3.B

Baxová

A

krajské

2.

M. Kopunec

3.C

Vraždová

 

 

3.

J. Hunák

4.D

Vraždová

 

 

4.

R. Jurčo

2.B

Vraždová

A

celoštátne

7.

M. Kopunec

3.C

Vraždová

 

 

14

J. Hunák

4.D

Vraždová

 

Európske kolo

účastník

M. Kopunec

3.C

Vraždová

Náboj FKS

seniori

Bratislava

11.

Kopunec, Kadlečík, Mikula, Meliš, Tománková

 

Baxová, Vraždová

juniori

Bratislava

11.

Jurčo, Babača, Bugoš, Budinský, Peričková

 

Baxová, Vraždová

MF náboj

krajské

7.

Margetínec, Filo, Lacková, Rau

sekunda

Baxová

KS Pikofyz

 

celoštátne

5.

P. Margetínec

sekunda

Baxová

Čo vieš o hviezdach

1. kat.

regionálne

2.

S. Šimočková

prima

Baxová

2. kat

regionálne

3.

V. Veličová

sekunda

Baxová

3. kat

regionálne

1.

V. Sokolíková

3.E

Baxová

1. kat

krajské

2.

S. Šimočková

prima

Baxová

2. kat

krajské

5.

V. Veličová

sekunda

Baxová

3. kat

krajské

2.

V. Sokolíková

3.E

Baxová

1. kat

celoštátne

3.

S. Šimočková

prima

Baxová

Expedícia Mars

 

československé

Účast semifinále

V. Sokolíková

3.E

Baxová

SOČ

Odbor M-F

okresné

1.

K. Tománková

4.BB

Baxová

Odbor geodézia kartografia

okresné

1.

M. Kadlečík

3.B

Baxová

Odbor M-F

krajské

1.

K. Tománková

4.BB

Baxová

Odbor geodézia kartografia

 

4.

Zvláštne ocenenie

M. Kadlečík

3.B

Baxová

Odbor M-F

celoštátne

5.

K. Tománková

4. BB

Baxová

Významné ocenenia:

Gorazdova medaila - Matúš Kopunec 3.C
Talent Trenčianskeho kraja - Ján Hunák 4.D
Malá Gorazdova medaila - RNDr. Regina Vraždová

Naše najväčšie úspechy v školskom roku 2015/16

názov súťaže

kategória

kolo

umiestnenie

meno žiaka

trieda

meno pedagóga

FO

D

krajské

4. miesto

Jurčo Robert

1.B

Vraždová

 

D

krajské

5. miesto

Períčková Eunika

1.B

Vraždová

 

D

krajské

7. miesto

Staš Michal

1.B

Vraždová

 

D

krajské

7. miesto

Ambroz Samuel

1.C

Backová

 

C

krajské

1. miesto

Mikula Mikuláš

2.B

Baxová

 

C

krajské

3. miesto

Kaššák Samuel

2. C

Vraždová

 

C

krajské

4. miesto

Meliš Matúš

2.C

Vraždová

 

C

krajské

5. miesto

Kadlečík Marek

2.B

Baxová

 

B

krajské

1. miesto

Hunák Ján

3.D

Vraždová

 

A

krajské

2. miesto

Ržonca Michal

okt.

Baxová

 

 

celoštátne

20. miesto

Ržonca Michal

okt.

Baxová

EUSO

medzinárodné

Zlatá medaila

Kopunec Matúš

2.C

Vraždová

Náboj- FKS Bratislava

juniori

7. miesto

 

 

Vraždová

Baxová

 

seniori

6. miesto

 

 

Vraždová

Baxová

Náboj- FYKOSÍ Praha

fyzikální

7. miesto

 

 

Vraždová

Baxová

Akcie a úspechy v školskom roku 2015/16

Máj 2016

Astronomická súťaž  „Čo vieš o hviezdach“ krajské kolo  7. miesto Oliver Skukálek Prima.

Člen Astronomického krúžku Ján Hablák na celoštátnej súťaži  obsadil 4. miesto.

Astronomická olympiáda celoštátne kolo 9. miesto Veronika Sokolíková 2.E

18.3.2016  Masterclasses – zapájanie stredoškolských študentov do vedeckých činností - vyhodnocovanie údajov z urýchľovačov v CERNe.

22.4.2016  Exkurzia Malý a Veľký svet techniky Ostrava, zúčastnilo sa 50 študentov /foto 36/.

SOČ  krajské kolo  3.miesto Kristína Tománková  3.BB s témou „Antihmota a jej využitie“

11.2.2016  exkurzia v Prahe „ Jeden deň s fyzikou“.

Dni Maximiliána Hella  12.10.2015

Astronomickú prednášku RNDr. Grygara, z oblasti medicíny prof. Traubnera a o využití keramiky v bežnom živote prof. Galuseka si prišlo vypočuť 20 študentov.

EUSO – Medzinárodná vedecká olympiádaEstónsko – zlatá medaila /foto 34/
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády – úspešní riešiteia
/foto 35/

Akcie a úspechy v školskom roku 2014/15

Počas prázdnin sa uskutočnili dve celosvetové súťaže, na ktorých nás úspešne reprezentoval študent 3.B Filip Ayazi.

IPHO – Medzinárodná fyzikálna olympiáda – Kazachstan – bronzová medaila
IOAA – Medzinárodná olympiáda v astronómii a astrofyzike – Rumunsko – úspešný riešiteľ

/ foto 1,2 /

Náboj FKS november 2014 Bratislava – súťaž v rýchlosti počítania fyzikálnych príkladov – juniorské aj seniorské družstvo obsadilo zhodne 9.miesto.

/Foto 3/

Prijatie študentov s celosvetovými úspechmi a ich vedúcich pedagógov u Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Pelegriniho. November 2014.

/foto 4/

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie A : 4.2.2015.

1.miesto: Filip  Ayazi 4.B
4.miesto: Martin Dzúrik 4.B

Fykosí fyziklání – Praha, 14.2.2015, medzinárodná súťaž v rýchlosti počítania fyzikálnych úloh. Naše družstvo Pozitróny v zložení Filip Ayazi, Martin Dzúrik, Michal Ržonca, Lukáš Kotlaba, Milan Zongor obsadili 5. miesto v konkurencii 81. družstiev.

/foto 5/

Masterclasses – celosvetový projekt CERNu - 6.3.2015, kde učia stredoškolských študentov vyhodnocovať zrážky z detektoru Atlas na vysokých školách v ich materských mestách. Z našej školy sa zúčastnilo 7 študentov.

Celoslovenské finále Fyzikálnej olympiády 9.-12.4.2015 Nitra. Z veľkým  náskokom vyhral Filip Ayazi  a postupuje do celosvetovej súťaže v Indii. Martin Dzúrik je úspešným riešiteľom FO.

/foto 5,6 /

Novinky z CERNu – prednášky a besedy s pracovníkmi CERNu, Bratislava 22.4.2015, zúčastnilo sa 12 študentov.

Celoslovenské finále Astronomickej olympiády 29.4.2015  7. miesto pre Filipa Ayaziho.

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády BCD v šk.r. 2014/15:
Všetky kategórie vyhrali naši študenti.
Kat.D: 1. Matúš Kopunec, 2. Mikuláš Mikula, 4. Tomáš Vakoš, 7. Matúš Meliš, 8. Valéri a Sokolíková, 9.Michal Hudcovic, 11. Marek Kadlečík, 12. Samuel Kaščák, 15. Jakub Fabián.

Kat.C: 1. Ján Hunák

Kat. B: 1. Lukáš Kotlaba, 2.Michal Ržonca

CERN 2015 – exkurzia 30 študentov


Fotogaléria