Informácie o ochrane osobných údajov

Vážení rodičia a študenti,

v súvislosti so spracovaním osobných údajov a nariadením EU GDPR a zákonom č.18/2018 Z.z. Vám chceme poskytnúť niekoľko informácií, aby ste mali prehľad o tom, aké osobné údaje používame, čo s nimi robíme, komu ich poskytujeme a tiež rozumeli svojim právam, prostredníctvom ktorých môžete vykonávať kontrolu nad spracúvaním svojich osobných údajov.

Osobné údaje Vás a vašich detí  získavame na základe podaných  prihlášok na štúdium na našej škole vyplývajúcich zo zákona č. 245/2008 Z.z. a súhlasu dotknutej osoby, ktorý ste nám potvrdili na začiatku štúdia.

Získané osobné údaje sú využívané na vedenie pedagogickej dokumentácie, zabezpečenie rôznych akcii výchovno-vzdelávacieho procesu ako napr. projekty, lyžiarske kurzy, branné kurzy, jazykové a poznávacie exkurzie, výlety a pod. a to vždy len v nevyhnutnej miere.

V rámci propagácie školy a jej výborných výsledkov sa niektoré základné osobné údaje našich žiakov zverejňujú pri výsledkoch rôznych olympiád, športových a iných súťaží, SOČ a pod. na nástenkách a webových sídlach školy, kraja či ministerstva.

O získané osobné údaje sa delíme so sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú priebeh vyučovacieho procesu a spracovanie pedagogickej dokumentácie, správu jedálne, BOZP a PO s ktorými máme podpísané zmluvy o sprostredkovaní.

Tretím stranám osobné údaje poskytujeme len  v zákonmi  stanovenom rozsahu t.j. odboru školstva TSK, Ministerstvu školstva (RIS) a poisťovniam.

Osobné údaje sa spracovávajú a uchovávajú počas štúdia a po jeho absolvovaní  sa archivujú po dobu stanovenú zákonom na vytvorenie odpisov z pedagogickej dokumentácie po doručení žiadosti dotknutej osoby.

Do tretích krajín ani v rámci EU osobne údaje neposkytujeme.

V prípade akýchkoľvek podnetov, pripomienok a sťažností  je sa možné písomne obrátiť na zodpovednú osobu, ktorej kontakt je uvedený na webovej stránke školy. 

 

RNDr. Pavol Kováč
riaditeľ školy

Fotografie

Stredoeurópska matematická olympiáda - Img 8779 Kasiopea a zenit v programovaní 2019 - kasiopea01 Výtvarná súťaž  - "štúrov odkaz" - 007
Na hodinách fyziky - IMG_0106 „fykosí fyziklání“ v prahe - Fykosi fyziklani feb 2018 1 Študentské simulované voľby do parlamentu 2020 - 116a5927
Telemost - Sekunda anj-0007

Videá

GENETIKA NA KOLESÁCH 3 Lyžiarsky kurz - marec 2016
GENETIKA NA KOLESÁCH 2 GENETIKU NA KOLESÁCH

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31