Aktuálne

jún 2023:
IQ olympiáda

Martin Kamendy (Sekunda) – účastník celoslovenského kola
Matematický klokan
Martin Kamendy (Sekunda) - 1. miesto na Slovensku v kategórii Benjamín 7
Marek Dulák (Sekunda) - 1. miesto na Slovensku v kategórii Benjamín 7
Aleš Koščák (Príma) - 16. miesto na Slovensku v kategórii Školák 6
Laura Sláviková (Príma) - 19. miesto na Slovensku v kategórii Školák 6
Michal Hrotko (Septima) - 17. miesto na Slovensku v kategórii Kadet G34
Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, II. kategória, prednes poézie

3. miesto: Matej Červeňan /Príma/

máj 2023:
Záverečný test po prípravnom sústredení na medzinárodné kolo biologickej olympiády:
1. miesto: Ján Marušinec /II.A/
4. miesto: Matúš Pukanec /IV.C/
Regionálne kolo IQ olympiády (BB, TN, ZA kraj)
2. miesto: Martin Kamendy /Sekunda/ - postup do CK
Literárna súťaž SŠ Zlínskeho a Trenčianskeho kraja:
3. miesto: Laura Magičová /II.C/ (poézia na voľnú tému)
Celoslovenské kolo olympiády „Podnikový hospodár"

2. miesto: Erik Max Rau /Oktáva/
3. miesto: Peter Margetinec /Oktáva/
Krajské kolo geografickej olympiády, kategória F:
5. miesto, úspešný riešiteľ: Martin Kamendy /Sekunda/
Krajské kolo olympiády kritického myslenia, kategória 1:
2. miesto: Mária Chachulová /Sexta/
Úspešný riešiteľ v 1. kategórii: Dušan Benko /II.BB/,
Úspešní riešitelia v 2. kategórii: Miriam Čmelová /III.A/, Tobiáš Husár /III.C/
Krajské kolo „Super Florbal POHÁR" žiakov stredných škôl:
Tím GĽŠ: 2. miesto (Dominik Bečár, Thomas Behan, Juraj Beláň, Filip Cifranič, Matej Daranský, Damian Dohál, Matej Galajda, Tomáš Krajčovič, Teo Marcel Mišinec, Timur Tománek, Jakub Večeřa, Ľuboš Zigo).
Krajské kolo súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec
1. miesto: Izabela Mišáková /IV.D/ - postup do celoštátneho kola
Krajské kolo matematickej olympiády
kategória C:
1. miesto: Igor Vargovič /Kvinta/
kategória B:
1. miesto: Martin Šamaj /II.B/
6. miesto: Matej Krajčovic /III.BB/
7. miesto: Matej Pučko /II.B/
10. miesto: Tomáš Otrubčák /II.D/
14. miesto: Ján Marušinec /II.A/
Krajské kolo fyzikálnej olympiády
kategória E:
2. miesto: Lukáš Kirka /Kvarta/
4. miesto: Petra Brezanová /Kvarta/
4. miesto: David Kosa /Kvarta/
Krajské kolo astronomickej súťaže „Čo vieš o hviezdach?"
1. kategória:
1. miesto: Arthur Zian Virguš /Príma/
2. kategória:
1. miesto: Martin Kamendy /Sekunda/
2. miesto: Viktória Jurdová /Sekunda/
3. kategória:
1. miesto: Adela Bežová /II.B/
2. miesto: Simona Šimočková /Septima/
3. miesto: Filip Alexy /Kvinta/
Okresné kolo matematickej olympiády:
kategória Z7:
1. miesto: Martin Kamendy a Marek Dulák /Sekunda/
kategória Z8:
3. miesto: Radoslava Bohušová /Tercia/
Okresné kolo v atletike žiačok ZŠ
Tím GĽŠ: 6. miesto (Petra Brezanová, Nina Nemcová, Karolína Hlaváčová, Karin Ivaničová, Zoja Sládečková, Sofia Stoklasová)
Školské kolo chemickej olympiády
kategória C:
1. miesto: Zuzana Maršálková /I.A/
2. miesto: Veronika Jančiová /I.A/
3. miesto: Boris Vargovič /Kvinta/
Školské kolo fyzikálnej olympiády:
kategória B:
1. miesto: Adam Kudláček /III.C/
2. miesto: Michal Hrotko /Septima/
3. miesto: Peter Holý /Septima/
kategória C:
1. miesto: Tomáš Otrubčák /II.D/
2. miesto: Jakub Večeřa /Sexta/
3. miesto: Lukáš Anderle /Sexta/
kategória D:
1. miesto: Igor Vargovič /Kvinta/
2. miesto: Michal Čarnogurský /Kvinta/
3. miesto: Matúš Tylka /I.D/

apríl 2023:
Celoštátne kolo olympiády vo francúzskom jazyku:

4. miesto: Izabela Mišáková /IV.D/ - kategória 2B
6. miesto: Filip Koreň /V.BB/ - kategória 2C
Celoštátne kolo olympiády ľudských práv:
3. miesto za esej a zároveň úspešná riešiteľka: Lenka Geršiová /Septima/
Celoštátne kolo biologickej olympiády:
1. miesto: Ján Marušinec /II.A/ - kategória B
5. miesto: Matúš Pukanec /IV.C/ - kategória A
Krajské kolo v bedmintone žiakov stredných škôl:
Tím GĽŠ: 2. miesto (Matúš Čarnogurský, Andrej Turek)
Regionálne kolo vo florbale žiakov stredných škôl:
Tím GĽŠ: 1. miesto (Lukáš Barinec, Dominik Bečár, Juraj Beláň, Timotej Bielik, Filip Cifranič, Matej Daranský, Damian Dohál, Matej Galajda, Tomáš Krajčovič, Jakub Repka, Timur Tománek, Jakub Večeřa, Ľuboš Zigo).
Celoslovenské kolo fyzikálnej olympiády
kategória A:
4. miesto: Igor Vargovič /Kvinta/
12. miesto: Tomáš Otrubčák /II.D/
Národné kolo súťaže v štatistike
Tím GĽŠ: 9. miesto (Alica Adamaťová, Peter Urbanovský, Matej Pučko)
Krajské kolo chemickej olympiády
kategória B:
8. miesto: Sofia Gallová /II.D/
13. miesto: Simona Kosová /Sexta/
15. miesto: Tomáš Balaj /II.D/
Krajské kolo SOČ
odbor zdravotníctvo:
4. miesto: Timotej Litva /Septima/
odbor biológia:
Simona Dudová, Zuzana Pelechová /Septima/ - úspešné riešiteľky
Krajské kolo v basketbale chlapcov:
Tím GĽŠ: 2. miesto (Matej Drľa, Matej Galajda, Michal Grbálik, Tomáš Grbálik, Michal Heleš, Matúš Kadlecay, Samuel Kudla, Matúš Nebus, Matej Paulenda)
Regionálne kolo súťaže „Hviezdoslavov Kubín“:
IV. kategória prednesu poézie:
1. miesto: Jessica Šlepecká /I.A/
Okresné kolo Pytagoriády:
kategória P8 /Tercia/:
2. miesto: Martin Mizerák
5. miesto: Radoslava Bohušová
7.-9. miesto: Matej Bušo
12.-13. miesto: Zoja Sládečková, Ema Gajdošová
kategória P7 /Sekunda/:
1. miesto: Martin Kamendy
2. miesto: Marek Vangel
3. miesto: Marek Dulák
12. miesto: Richard Borbély
kategória P6 /Príma/:
13.-16. miesto: Arthur Zian Virguš
Okresné kolo geografickej olympiády:
kategória F:
3. miesto: Martin Kamendy /Sekunda/ - úspešný riešiteľ, postup do KK
5. miesto: Marek Dulák /Sekunda/ - úspešný riešiteľ
kategória E:
5. miesto: Athanasios Karapetsas /Kvarta/ - úspešný riešiteľ


marec 2023:
Celoslovenské kolo olympiády v španielskom jazyku:

4. miesto: Viktor Purnoch /II.B/
Celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku:
kategória 1A: 3. miesto: Martin Kamendy /Sekunda/
kategória 2B: 7. miesto: Timotej Gabriš /IV.A/
kategória 2C2: 4. miesto: Vanda Podoláková /III.A/
Celoslovenské kolo olympiády v nemeckom jazyku
kategória 2A:
6. miesto: Ján Marušinec /II.A/
Krajské kolo biologickej olympiády:
kategória A:
4. miesto: Matúš Pukanec /IV.C/
7. miesto: Adam Kudláček /III.C/
kategória B:
1. miesto: Ján Marušinec /II.A/
6. miesto: Igor Vargovič /Kvinta/
Krajské kolo geografickej olympiády
kategória Z:
12. miesto: Michal Hrotko /Septima/
Postupujúci do celoslovenského kola olympiády „Podnikový hospodár“:
Peter Margetinec, Erik Max Rau, Martina Čajová /Oktáva/, Timur Tománek, Riano Vajaš, Martin Ciran /IV.D/
Okresné kolo súťaže „Čo vieš o hviezdach?“:
I. kategória:
2. miesto: Arthur Zian Virguš /Príma/
II. kategória:
1. miesto: Viktória Jurdová /Sekunda/
3. miesto: Martin Kamendy /Sekunda/
III. kategória:
1. miesto: Simona Šimočková /Septima/
2. miesto: Adela Bežová /II.B/
3. miesto: Filip Alexy /Kvinta/
Okresné kolo vo florbale:
Tím GĽŠ: 1. miesto - Dominik Bečár, Juraj Beláň, Timotej Bielik, Filip Cifranič, Matej Daranský, Damian Dohál, Matej Galajda, Tomáš Krajčovič, Jakub Repka, Timur Tománek, Jakub Večeřa, Ľuboš Zigo
Regionálne kolo v basketbale – chlapci:
Tím GĽŠ: 1. miesto – Matej Drľa, Michal Grbálik, Tomáš Grbálik, Matúš Kadlecay, Samuel Kudla, Matúš Nebus, Matej Paulenda
Regionálne kolo v basketbale – dievčatá:
Tím GĽŠ: 2. miesto – Michaela Császárová, Viktória Duvačová, Alexandra Grellová, Soňa Nebusová, Simona Nemcová, Petra Paulínyová, Tara Peco, Sára Žilinčanová
Regionálne kolo vo volejbale – mix:
Tím GĽŠ: 2. miesto – Samuel Bariak, Dominika Dančová, Matej Drľa, Mária Dubinová, Samuel Kudla, Matúš Nebus, Klára Paulínyová, Tamara Valientová, Tibor Večeřa.
SOČ (postupujúci do krajského kola)

Timotej Litva /Septima/ - zdravotníctvo
Simona Dudová /Septima/ - biológia
Zuzana Pelechová /Septima/ - biológia
Školské kolo chemickej olympiády
kategória B
1. miesto: Sofia Gallová /II.D/
2. miesto: Tomáš Balaj /II.D/
3. miesto: Simona Kosová /Sexta/
4. miesto: Corina Parašínová /Sexta/
Poetický Púchov 2023
2. miesto: Klára Cabúková /II.A/
Okresné kolo fyzikálnej olympiády
kategória E:
1. miesto: Lukáš Kirka
4. miesto: David Kosa – úspešný riešiteľ
5. miesto: Petra Brezanová – úspešný riešiteľ
7. miesto: Martin Hanuska – úspešný riešiteľ
kategória F:
1. miesto: Radoslava Bohušová
Okresné kolo v basketbale žiakov stredných škôl

Tím GĽŠ: 1. miesto (Matej Galajda, Michal Grbálik, Tomáš Grbálik, Michal Heleš, Michal Hrotko, Matúš Kadlecay, Samuel Kudla, Matúš Nebus)
Okresné kolo v basketbale žiačok stredných škôl
Tím GĽŠ: 1. miesto (Alexandra Grellová, Hana Makovcová, Soňa Nebusová, Simona Nemcová, Petra Paulínyová, Lana Ellen Peco, Tara Peco, Laura Suchá, Sára Žilinčanová)

február 2023:
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

Bronzová úroveň: Simona Kosová /Sexta/
Celoštátne kolo Zenit v programovaní
Kategória B
3. miesto: Matej Pučko /II. B    /
Krajské kolo Olympiády v informatike
Kategória A:
3. miesto: Lukáš Fialka /III.C/
Kategória B:
1. miesto: Matej Pučko /II.B/ - úspešný riešiteľ
2. miesto: Martin Šamaj /II.B/ - úspešný riešiteľ
3. miesto: Benjamín Skukálek /II.B/ - úspešný riešiteľ
4. miesto: Peter Urbanovský /Sexta/ - úspešný riešiteľ
6. miesto: Lucia Ševčovicová /II.B/
7. miesto: Adela Bežová /II.B/
9. miesto: Samuel Blažej /II.B/
10. miesto: Daniela Pilátová /II.B/
Krajské kolo Matematickej olympiády
Kategória A
3. miesto: Oliver Purnoch /IV.B/
4. miesto: Ema Čudaiová /IV.BB/
6. miesto: Martin Šamaj /II.B/
8. miesto: Samuel Filip /III.B/
10. miesto: Lukáš Fialka /III.C/
Krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku
Kategória A:
5. miesto: Vanesa Hrbasová /IV.B/
Kategória B:
2. miesto: Natália Vangelová /I.A/
Okresné kolo vo volejbale SŠ – mix
1. miesto: Tím GĽŠ – Samuel Bariak, Dominika Dančová, Matej Drľa, Mária Dubinová, Samuel Kudla, Lujza Michalcová, Matúš Nebus, Klára Paulínyová, Tibor Večeřa
Okresné kolo v bedmintone žiakov SŠ – chlapci
1. miesto: Tím GĽŠ – Juraj Marek, Andrej Turek
Okresné kolo v bedmintone žiakov SŠ – dievčatá
2. miesto: Tím GĽŠ – Katarína Balážová, Barbora Jenčová, Táňa Skalická
Finančná olympiáda (postupujúci do II. kola finančnej vedomostnej súťaže)
Michal Hrotko /Septima/
Školské kolo Geografickej olympiády
Kategória Z
1. miesto: Michal Hrotko /Septima/
2. miesto: Peter Holý /Septima/
3. miesto: Timur Tománek /IV.D/
Školské kolo Fyzikálnej olympiády
Kategória E /Kvarta/:
1. miesto: Petra Brezanová
2. miesto: David Kosa
3. miesto: Lukáš Kirka
Kategória F /Tercia/:
Radoslava Bohušová
Stredoškolská odborná činnosť (postupujúci do obvodného kola)
Odbor 04 – Biológia: Simona Dudová /Septima/
Odbor 04 – Biológia: Zuzana Pelechová /Septima/
Odbor 06 – Zdravotníctvo, farmakológia: Timotej Litva /Septima/
Odbor 15 – Ekonomika a riadenie: Martin Ciran /IV.D/
Národné kolo Európskej súťaže v štatistike
Kategória A
4. miesto - tím v zložení: Alica Adamaťová, Peter Urbanovský /Sexta/, Matej Pučko /II.B/ - postup do 2. etapy národného kola
Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
Kategória 1A: Martin Kamendy /Sekunda/ - 1. miesto
Kategória 1C: Annabelle Lee /Kvarta/- 4. miesto
Kategória 2A: Peter Kochan /Sexta/ - 3. miesto
Kategória 2B: Timotej Gabriš /IV.A/ - 1. miesto
Kategória 2C2: Vanda Podoláková /III.A/ - 1. miesto
Krajské kolo fyzikálnej olympiády
Katagória A
1. miesto: Tomáš Otrubčák /II.D/
3. miesto: Igor Vargovič /Kvinta/
4. miesto: Adam Kudláček /III.C/
Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku:
Kategória 2A: Ján Marušinec /II.A/ - 1. miesto
Kategória 2B: Matúš Pukanec /IV.C/ - 2. miesto
Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku
Kategória A: Viktor Purnoch /II.B/ - 1. miesto (postup do CK)
Kategória B: Ema Hunčíková /III.A/ - 3. miesto
Kategória C: Simon Bahno /IV.A/ - 2. miesto, Vanesa Panáková /IV.B/ - 3. miesto
Krajské kolo Matematickej olympiády
Kategória A:
3. miesto: Oliver Purnoch /IV.B/
4. miesto: Ema Čudaiová /IV.BB/
Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku:
Kategória 2A:
4. miesto: Janine Supeková /II.C/
Kategória 2B:
1. miesto: Izabela Mišáková /IV.D/
Kategória 2C:
1. miesto: Filip Koreň /V.BB/
Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka
Kategória B
2. miesto: Natália Vangelová /I.A/
Krajské kolo olympiády ľudských práv:
7. miesto: Lenka Geršiová /Septima/ - postup do CK
Školské kolo biologickej olympiády:
Kategória A-TP:
1. miesto: Matúš Pukanec /IV.C/
2. miesto: Adam Kudláček /III.C/
3. miesto: Ondrej Mikolášek /III.D/
Kategória B-TP:
1. miesto: Igor Vargovič /Kvinta/
2. miesto: Ján Marušinec /II.A/
3. miesto: Tomáš Balaj /II.D/

január 2023:
Školské kolo fyzikálnej olympiády, kategória A:

1. miesto: Igor Vargovič /Kvinta/
2. miesto: Adam Kudláček /III.C/
3. miesto: Tomáš Otrubčák /II.D/
Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku:
Kategória 1A
3. miesto: Martin Kamendy /Sekunda/
4. miesto: Marek Dulák /Sekunda/
Kategória 2A
1. miesto: Ján Marušinec /II.A/
3. miesto: Andrej Fabo /II.D/
Kategória 2B
2. miesto: Matúš Pukanec /IV.C/
3. miesto: Sára Ondrášková /IV.D/
Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku:
Kategória 1A
1. miesto: Martin Kamendy /Sekunda/
Kategória 1B
2. miesto: Šimon Ondruš /Kvarta/
Kategória 2A
1. miesto: Peter Kochan /Sexta/
Kategória 2B
1. miesto: Timotej Gabriš /IV.A/
Kategória 2C2
1. miesto: Vanda Podoláková /III.A/
Školské kolo olympiády kritického myslenia (všetci postupujú do KK)
I. kategória (1.-2. roč.)
1. miesto: Mária Chachulová /Sexta/
2. miesto: Dušan Benko /II.BB/
3. miesto: Aram Tobolka /I.BB/
II. kategória (3.-5. roč.)
1. miesto: Michal Hrotko /Septima/
2. miesto: Timur Tománek /IV.D/
3. miesto: Ivan Borets /IV.A/
Školské kolo ekonomickej olympiády (postup do KK)
Michal Hrotko /Septima/, Simon Bahno, Juraj Beláň /IV.A/, Laura Laurinčíková, Peter Margetinec /Oktáva/


december 2022:
Medzinárodná olympiáda mladých vedcov - IJSO
Igor Vargovič
/Kvinta/ reprezentoval Slovensko na vedomostnej súťaži z fyziky, chémie a biológie v Kolumbii, kde získal bronzovú medailu.
Školské kolo matematickej olympiády
kategória A:
1.-2. m: Ema Čudaiová /IV.BB/, Martin Šamaj /II.B/
3.-4. m: Samuel Filip /III.B/, Oliver Purnoch /IV.B/
5. m: Lukáš Fialka /III.C/
6. m: Michal Hrotko /Septima/
7.-8. m: Juraj Polhorský /III.A/, Ivan Borets /IV.A/
Školské kolo dejepisnej olympiády, kategória E:
1. m: Marek Dulák /Sekunda/
2. m: Sabina Vlková /Sekunda/
Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
Kategória A:
1. m: Vanesa Hrbasová /IV.B/ - postup do KK
2. m: Sára Ondrášková /IV.D/
3. m: Matúš Čarnogurský /IV.B/
Kategória B:
1. m: Natália Vangelová /I.A/ - postup do KK
2. m: Lívia Šlosárová /I.A/
3. m: Viktor Purnoch /II.B/
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
Kategória 1A:
1. m: Martin Kamendy /Sekunda/ - postup do OK
2. m: Laura Sláviková /Sekunda/
3. m: Sabina Vlková /Sekunda/
Kategória 1B:
1. m: Šimon Ondruš /Kvarta/ - postup do OK
2. m: David Kosa /Kvarta/
3. m: Andrej Izrael /Kvarta/
Kategória 1C:
1. m: Anabelle Lee /Kvarta/ - postup do KK
Kategória 2A:
1. m: Peter Kochan /Sexta/ - postup do OK
2. m: Samuel Samák /I.C/
3. m: Marína Štefániková /Sexta/
Kategória 2B:
1. m: Timotej Gabriš /IV.A/ - postup do OK
2. m: Kristína Bajzíková /Septima/
3. m: Samuel Filip /III.B/
Kategória 2C2:
1. m: Vanda Podoláková /III.A/ - postup do OK
2. m: Júlia Bystrická /IV.D/
3. m: Nina Hodáková /Sexta/
Celoslovenské kolo Shakespearovho pamätníka „Shakespeare memorial“
šiesta kategória, poézia:
1. m: Izabela Mišáková /IV.D/
piata kategória, próza:
9. m: Barbora Bezáková /I.C/
Školské kolo Olympiády ľudských práv
1. m: Lenka Geršiová /Septima/
2. m: Peter Urbanovský /Sexta/
3. m: Dorota Jamborová /II.A/
Krajské kolo súťaže Finnkvíz z finančnej gramotnosti
13. m: Peter Urbanovský /Sexta/
33. m: Karolína Radicsová /II.C/
Matúš Tylka, Sára Kobidová /I.D/, Lukáš Anderle, Mária Chachulová /Sexta/ - úsp. riešitelia
Okresné kolo v bedmintone
2. m: David Antonio Kozinka /Tercia/ a Aleš Koščák /Príma/

november 2022:
Náboj junior 2022 – celoslovenská matematicko-fyzikálna súťaž družstiev:

1. m: (GĽŠ) tím zo Sekundy /Marek Dulák, Martin Kamendy, Marek Vangel, Sabina Vlková/ Poradie SR: 24.-29. m.
2. m: (GĽŠ) tím z Kvarty /Petra Brezanová, Lukáš Kirka, David Kosa, Jakub Krecháč/ Poradie SR: 41.-63. m.
3. m (GĽŠ) tím z Tercie /Radoslava Bohušová, Matej Bušo, Peter Dančo, Zoja Sládečková/ Poradie SR: 281.-321. m.
I-Bobor – súťaž na IKT zručnosti, matematiku, logiku
Kategória BENJAMIN:
1. m: (GĽŠ) Marek Dulák /Sekunda/ Poradie SR: 1.-80. m.
2. m: (GĽŠ) Martin Kamendy /Sekunda/ Poradie SR: 81.-106. m.
3. m: (GĽŠ) Kamil Filip Kučerík /Príma/ Poradie SR: 119.-156. m.
Kategória KADET:
1. m: (GĽŠ) Radoslava Bohušová /Tercia/ Poradie SR: 1.-250. m.
2. m: (GĽŠ) Juraj Cesnak /Kvarta/ Poradie SR: 451.-931. m.
                Martin Straka /Kvarta/
                Petra Brezanová /Kvarta/
3. m: (GĽŠ) Martin Kamenec /Kvarta/ Poradie SR: 1544.-1868. m.
Kategória JUNIOR:
1. m: (GĽŠ) Rudolf Veselý /I.B/ Poradie SR: 292.-307. m.
2. m: (GĽŠ) Benjamín Skukálek /II.B/ Poradie SR: 639.-648. m.
3. m: (GĽŠ) Zuzana Mareková /II.B/ Poradie SR: 905.-929 m.
Kategória SENIOR:
1. m: (GĽŠ) Ivan Borets /IV.A/ Poradie SR: 254.-265. m.
2. m: (GĽŠ) Šimon Mišina /III.D/ Poradie SR: 359.-368. m.
3. m: (GĽŠ) Juraj Straka /Septima/ Poradie SR: 390.-403. m.
Krajské kolo súťaže MASTER of RHETORIC /anglická sekcia/
Kategória mladší žiaci:
1. m: Alica Adamaťová /Sexta/
2. m: Dušan Benko /II.BB/
Kategória starší žiaci:
6. m: Alexander Biroš /III.C/
Krajské kolo súťaže MAJSTER RÉTOR /slovenská sekcia/
Kategória mladší žiaci:
5. m: Barbora Bezáková /I.C/
Kategória starší žiaci:
1. m: Izabela Mišáková /IV.D/
9. m: Matúš Čarnogurský /IV.B/
Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka
Kategória C:
11.-12. m: Natália Ilčíková /Kvarta/
Školské kolo olympiády v španielskom jazyku
Kategória 2A:
1. m: Viktor Purnoch /II.B/
2. m: Lucia Suchá /II.A/
3. m: Adela Schuchmannová /II.A/
Kategória 2B:
1. m: Ema Hunčíková /III.A/
2. m: Nina Kňazovčíková /III.A/
3. m: Lucia Vavrušová /III.D/
Kategória 2C:
1. m: Vanesa Panáková /IV.B/
2. m: Simon Bahno /IV.A/
3. m: Monika Sabová /IV.A/
Školské kolo geografickej olympiády
Kategória F:
1. m: Martin Kamendy /Sekunda/
2. m: Marek Dulák /Sekunda/
3. m. Sabina Vlková /Sekunda/
Kategória E:
1. m: Martin Hanuska /Kvarta/
2. m: Athanasios Karapetsas /Kvarta/
3. m: Sofia Stoklasová /Tercia
Krajské kolo Zenit v programovaní

A kategória:
7.m: Lukáš Fialka /III.C/ - úsp. riešiteľ
8.m: Michal Kišš /IV.B/ - úsp. riešiteľ
13.m: Matúš Kadlecay /IV.B/ - úsp. riešiteľ
15.m: Samuel Kudla /IV.B/
B kategória:
1.m: Matej Pučko /II.B/ - úsp. riešiteľ, postup do CK
2.m: Martin Šamaj /II.B/ - úsp. riešiteľ
3.m: Daniela Pilátová /II.B/ - úsp. riešiteľ
5.m: Adela Bežová /II.B/ - úsp. riešiteľ
6.m: Emma Jánošová /Sexta/
7.m: Samuel Blažej /II.B/
9.m: Lucia Ševčovičová /II.B/
13.m: Peter Urbanovský /Sexta/
15.m: Michal Čarnogurský /Kvinta/
16.m: Lukáš Kirka /Kvarta/
Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku:
Kategória 1A:
1.m: Martin Kamendy
2.m: Marek Dulák
3.m: Sabína Vlková
Kategória 1B:
1.m: Natália Ilčíková
2.m: David Kosa
3.m: Radka Vasková
Kategória 2A:
1.m: Ján Marušinec
2.m: Andrej Fabo
3.m: Barbora Richtárechová
Kategória 2B:
1.m: Matúš Pukanec
2.m: Sára Ondrášková
3.m: Adam Kudláček
Školské kolo súťaže Shakespeare Memorial:
Kategória: Próza
1.m: Barbora Bezáková /I.C/
Kategória: Poézia
1.m: Izabela Mišáková /IV.D/
Školské kolo súťaže Master of Rhetoric:
Kategória: mladší
1.-2.m: Alica Adamaťová /Sexta/
      Dušan Benko /II.BB/
Kategória: starší
1.-2.m: Katarína Bubeníková /III.A/
      Alexander Biroš /III.C/
Fykosí Fyziklání:
Tím „Pozitróny“ – Igor Vargovič, Adam Kudláček, Patrik Bašo, Andrej Škoviera, Michal Hrotko – 3. miesto na Slovensku
Tím „Oganesson“ – Matej Pučko, Martin Šamaj, Lukáš Anderle, Jakub Večeřa, Tomáš Otrubčák – 3. miesto na Slovensku
Tím „Fenomén“ – Slávka Ščuroková, Samuel Samák, Michal Grbálik, Matúš Tylka, František Škoviera – 7. miesto na Slovensku
Tím „Priťahovaní gravitáciou“ – Rudolf Veselý, Matúš Reis, Samuel Kišš, Tomáš Krajčovič, Michal Čarnogurský – 8. miesto na Slovensku
Fyzikálny náboj
– celoslovenská súťaž družstiev v riešení fyzikálnych úloh
Juniori: 2.-.6. miesto (Tomáš Otrubčák, Matej Pučko, Jakub Večeřa, Michal Čarnogurský, Igor Vargovič)
Seniori: 7.-9. miesto (Patrik Bašo, Michal Kišš, Michal Hrotko, Adam Kudláček, Samuel Kišš)

október 2022:
Školské kolo súťaže „Zenit v programovaní

kategória A:
1. m: Michal Kišš /IV.B/ a Lukáš Fialka /III.C/
3. m: Matúš Kadlecay /IV.B/ a Samuel Kudla /IV.B/
kategória B:
1. m: Matej Pučko /II.B/
2. m: Daniela Pilátová /II.B/
3. m. Peter Urbanovský /Sexta/
Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka, kategória C:
1. m: Natália Ilčíková /Kvarta/ - postup do okresného kola
2. m: Radoslava Bohušová /Tercia/
3. m: Ema Gajdošová /Tercia/
- všetci účastníci šk. kola sú úspešnými riešiteľmi olympiády zo SJL
Okresné kolo – Veľký futbal žiakov SŠ
Tím GĽŠ – 2.m.: A. Zachariáš, M. Ciran, T. Červeň, A. Demjanovič, S. Durec, J. Gabriž, M. Kozic, T. Kudláč, M. Lacko, O. Lokšík, R. Peco, A. Pevný, M. Sochora, J. Škulavik, R. Vajaš.
TSK FLORBALKI SK CUP – Stredoškolský florbalový turnaj

Finále: 2. miesto
Semifinále: 1. miesto

Družstvo GĽŠ: Jakub Repka, Filip Cifranič, Timotej Bielik, Matej Galajda, Matej Daranský, Tomáš Krajčovič, Lukáš Barinec, Damian Dohál, Jakub Večeřa, Dominik Bečár, Timur Tománek, Juraj Beláň, Jakub Zelenka.
Okresné kolo v stolnom tenise žiakov stredných škôl
Chlapci: 2. miesto /Filip Alexy, Raj Ronan Peco, Jakub Slivka, Martin Zeman/
Dievčatá: 3. miesto /Letícia Kubišová, Lana Ellen Peco, Tara Peco, Sára Žilinčanová/

september 2022:

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30