Spoločná Európa

Logo projektu

Naša škola sa v rámci programu Erasmus+ zapojila do projektu Spoločná Európa.

Do projektu sa zapojilo 10 učiteľov z našej školy, ktorísa zúčastnia jazykových stáží v zahraničí.

Anglický jazyk: p. prof. Alica Bartošová, Lenka Chlapečková, Zita Pašková a Zuzana Vladárová
Francúzsky jazyk: p. prof. Martina Burzová, Iveta Liptáková, Daniela Vančová
Nemecký jazyk: p. prof Marta Blahová, Drahomíra Pavlíková
Španielsky jazyk: p. prof. Katarína Griffin

Absolvovaním jazykových stáží naši pedagógovia:

  • zlepšia úroveň kľúčových kompetencií a zručností,
  • zvýšia úroveň svojho jazyka,
  • získajú nové moderné metódy výučby jazyka,
  • zlepšia vyučovanie a prospejú k lepšiemu učeniu sa jazykov,
  • rozšíria si poznatky o spôsobe života a mentalite v príslušnej krajine,
  • získajú nové kontakty,

Očakávame, že po absolvovaní stáží naši pedagógovia:

- budú motivovať  študentov k štúdiu cudzích jazykov a poskytnú im tie zručnosti, ktoré sú potrebné natrhu práce a v súťaživej ekonomike,

- budú motivovať študentov, aby sa aktívne podieľali na živote spoločnosti,

- prispejú k rozvoju digitálnych zručností a viacjazyčnosti pomocou inovácií a a na študenta zameraného prístupu vo vyučovaní,

- budú im vedieť poradiť pri získavaní informácií o možnostiach pobytu, štúdia, či práce v zahraničí

- budú im vedieť pomôcť pri vyplnení prihlášok, pri písaní motivačných listov, či životopisov v cudzom jazyku,

- budú im vedieť poradiť a podať informácie o spôsobe života a zvykoch v danej krajine,

- budú stimulovať aktívnu účasť mladých ľudí pri tvorbe politiky Európskej únie,

-budú podporovať účasť mladých na demokratickom živote v Európe,  vychovávať ich k aktívnemu občianstvu, k sociálnemu cíteniu a solidarite.

- budú schopní v spolupráci s partnerskými školami vyučovať aj v zahraničí

Naším cieľom je udržať a zvyšovať súčasný štandard kvality štúdia na našej škole, prilákať väčšie množstvo študentov z okolia ponukou:

  1.  kvalintného štúdia prírodovedných predmetov
  2.  kvalitného štúdia jazykov
  3.  európsky otvoreného štúdia v spolupráci s partnerskými školami

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31