100 rokov nášho gymnázia

Plagát

29. 11. 2019 sa konala Slávnostná akadémia pri príležitosti 100. výročia založenia školy.

Záznam a rozhovory zo Slávnostnej akadémie

100 rokov gymnázia