Label France Education

Bilingválna francúzsko slovenská sekcia Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne získala certifikát  „LabelFrancEducation“ udeľovaný Ministerstvom zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja Francúzska a AEFE (Agence pour l´enseignement français à l’étranger)  kvalitným frankofónnym školám. Zaradili sme sa tak do siete 52 škôl na svete, ktoré majú tento certifikát.

Konferencie „Seminár LabelFrancEducation“ v Paríži sa zúčastnili Iveta Liptáková, vedúca bilingválnej sekcie a Miroslav Mališ, zástupca riaditeľa gymnázia.

Francúzske ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce, Francúzsky inštitút, Agentúra pre francúzske vzdelávanie  v zahraničí (AEFE) a Medzinárodné centrum pre pedagogická štúdiá (CIEP) organizovali v dňoch 4. a 5. 12. 2014 už 2. ročník stretnutia zástupcov škôl ocenených pečaťou kvality LabelFrancEducation. Akcia sa konala za podpory Výboru pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu Senátu Parlamentu Francúzskej republiky.

Seminára, ktorý sa konal v priestoroch Medzinárodného centra pre pedagogická štúdia v Sèvres sa zúčastnilo celkom 75 zahraničných hostí zo 17 krajín.

Pečať kvality LabelFrancEducation sa udeľuje od roku 2012 zahraničným základným a stredným školám, ktoré ponúkajú kvalitné bilingválne vzdelávanie vo francúzštine.

 Tento v poradí už druhý spoločný seminár bol príležitosťou prezentovať riaditeľom škôl, ich zástupcom a koordinátorom bilingválnych sekcií nové didaktické a digitálne učebné materiály, prediskutovať perspektívy pomaturitného a technického vzdelávania pre absolventov bilingválnych sekcií a vymeniť si príklady dobrej praxe s cieľom skonsolidovať medzinárodnú sieť škôl ocenených pečaťou kvality LabelFrancEducation. Zúčastňujúci semináre tiež využili možnosti zúčastniť sa odborne zameraných workshopov o bilingvními vzdelávania.

Seminár v Paríži

Pozri aj odhalenie značkywww.bilingval.sk