Naši študenti na modelovom zasadnutí Európskeho parlamentu.