Športové stretnutie s Gymnáziom J. A. Komenského v Uherskom Brode.

11.11.2015