Odborný seminár pri príležitosti výročia Ľudovíta Štúra

Uhrovec, 27. 10. 2014