Pamätný list sv. Gorazda

prevzali z rúk ministerky naši študenti Ján Hunák a Michal Staník.