Výtvarná súťaž - "Štúrov odkaz"

Pri príležitosti roku Ľ. Štúra sa 22. októbra 2015 na našom gymnáziu konala výtvarná súťaž.