Európska noc výskumníkov aj na našom gymnáziu

Termín: 27.11.2020 - 27.11.2020

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt, ktorý vznikol z iniciatívy Európskej komisie a je paralelne organizovaný v 30 štátoch Európy. Tohtoročné online stretnutie sa konalo 27.novembra 2020.

Z našej školy sa do projektu zapojilo 98 žiakov, ktorí mohli individuálne navštíviť rôzne webináre počas celého dňa. O 16:00 hodine, v rámci sekcie „Spoznaj svojho vedca“, sme sa stretli prostredníctvom platformy MS Teams s Mariánom Hruškom-Plocháňom. Marián je mladý 36-ročný vedec, ktorý na našej škole v roku 2003 maturoval. Stretnutie s Mariánom trvalo takmer štyri hodiny a naši študenti s ním diskutovali do večerných hodín.

Marián nám predstavil svoju cestu za vzdelaním a svoj vedecký výskum. Študoval a pôsobil na viacerých významných univerzitách a laboratóriách. V súčasnosti žije a pracuje v Zurichu. Venuje sa neurodegeneratívnym ochoreniam (Parkinsonova, Huntingtonova a Alzheimerova choroba, Frontotemporálna demencia, Amyotrofická laterálna skleróza). Vo svojom odbore je významným svetovým vedcom, o čom svedčí viac ako 500 citácií jeho prác inými vedcami.
V minulosti bol problém pri výskume neurologických ochorení zabezpečiť vhodný materiál na pokusy. Väčšinou sa využívalo živé nervové tkanivo z plodov myší alebo tkanivo mozgu detí získané z potratov, čo narážalo na etické problémy. Zároveň tkanivo nebolo k dispozícii v potrebnom množstve. Preto Mariánovým veľkým prínosom (a prínosom jeho tímu) bolo vyvinutie technológie kultivovania ľudských kmeňových buniek, ich následné diferencovanie na neuróny tak, aby vedci mali dlhodobo k dispozícii stabilné funkčné tkanivo v dostatočnom množstve na vedecké experimenty.

 To je len zlomok jeho práce, ktorú nám predstavil. Bolo to veľmi inšpirujúce stretnutie s posolstvom o veľkom význame vzdelania, vedy a spolupráce ľudí v tejto dobe.

Osobne ma nesmierne teší, že Mariánova cesta za poznaním sa začala na našej škole.

RNDr. Ingrid Hunáková

Teams

Teans