Európsky deň jazykov

Termín: 26.9.2017, 8:55 - 26.9.2017, 10:45

26. september vyhlásila Rada Európy a Európska únia za Európsky deň jazykov. Do tejto akcie sa zapojila aj naša škola.

Predmetové komisie anglického, francúzskeho, španielskeho, nemeckého a ruského jazyka si pripravili prezentácie jednotlivých jazykov a predstavili tiež kultúru krajín, v ktorých sa jednotlivými jazykmi hovorí.

Úspešný priebeh akcie zachytáva priložená fotodokumentácia.

Viac foto na https://www.facebook.com/GLSTrencin/

Miesto konania

Podkrovie školy

Zabezpečuje

PK jazykov

Organizátor

Vedenie školy

Fotogaléria