Návšteva ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Termín: 22.6.2021, 10:00 - 22.6.2021, 11:00

V utorok 22.6.2021 našu školu navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Branislav Grӧhling. V rámci  návštevy si prezrel priestory školy (fyzikálne a chemické laboratóriá, študentské priestory v podkroví, astronomickú pozorovateľňu, školskú jedáleň), v zborovni sa stretol s pedagogickými pracovníkmi a riaditeľ školy mu predstavil projekt novej telocvične. Minister Grӧhling prisľúbil projektu finančnú podporu zo strany ministerstva školstva.