E-Learning

Koordinátor projektu: AV Trenčín

Partneri projektu: Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne, Štátna jazyková škola v Trenčíne

Celkový cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zaviesť a rozvinúť moderné metódy vyučovania jazykov pomocou e-learningu, podporiť formou ďalšieho vzdelávania pracovníkov v školstve a absolventov stredných a vysokých škôl v oblasti využívania cudzích jazykov s možnosťou získania celoštátnych osvedčení MŠ SR a medzinárodne platných certifikátov. Projekt kladie dôraz na získanie jazykových zručností pomocou moderných metód využívajúcich informačné technológie vzhľadom na súčasné i budúce požiadavky trhu práce. Projekt bude realizovaný v Trenčianskom kraji po dobu 24 mesiacov. V rámci projektu sa jazykového vzdelávania v časovom rozsahu 150 hodín zúčastní 40 učiteľov a 60 nezamestnaných absolventov stredných a vysokých škôl, z toho 20 učiteľov a 40 nezamestnaných anglického jazyka a 20 učiteľov a 20 nezamestnaných absolventov nemeckého jazyka. Skupiny sa budú aktívne podieľať na tvorbe e- learningu, budú sa diagnostikovať aktuálne požiadavky na materiály a testy, ktoré sa budú v priebehu kurzov za pomoci lektorov a softvérových špecialistov dopĺňať.

Trvanie projektu: január 2005 – december 2006

Miesto realizácie: Trenčín

Špecifické ciele projektu:

 • zavedenie e-learningu ako novej metódy vyučovania jazykov
 • pripravenie účastníkov na získanie medzinárodne platných jazykových certifikátov prostredníctvom e-learningu
 • podporenie jazykových znalostí pracovníkov v školstve za účelom zvyšovania operatívnosti pôsobenia vo výchovno-vzdelávacom procese
 • zvýšenie kvalifikačnej úrovne nezamestnaných absolventov stredných a vysokých škôl v oblasti jazykových kompetencií a uľahčenie integrácie uchádzačov o zamestnanie sa na trhu práce
 • zvýšenie kvalifikačných predpokladov cieľových skupín v získaní zručností vo využívaní informačných technológií

Aktivity projektu:

 • Výber uchádzačov o jazykové kurzy
 • Realizácia jazykového vzdelávania
 • Nákup technického vybavenia
 • Príprava testov a materiálov na podporné cvičenia
 • Certifikačné skúšky za účelom získania medzinárodných jazykových certifikátov
 • Medializácia projektu
 • Monitorovanie projektu

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.educationion.gov.sk

www.esf.gov.sk


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31