Imatrikulácie

Imatrikulácie na GLS TN

Vedenie školy ďakuje triednym učiteľom 1. ročníkov a triede III. F  s p. Fabuľom za prípravu a priebeh imatrikulácie v Piano Clube.