Imatrikulácie 2017

Imatrikulácie na GLS TN v šk.r. 2017/18

Vedenie školy ďakuje triednym učiteľom 1. ročníkov a usporiadateľskej triede  za prípravu a priebeh tohtoročnej imatrikulácie v Piano Clube.