Mobilné laboratórium na GLSTN

<<späť na Škola  |  27.6.2017
Poďakovanie patrí všetkým pracovníkom Katedry Genetiky PriF UK v Bratislave, ktorí nás s "Genetikou na kolesách" navštívili.