Návšteva pána ministra

<<späť na Škola  |  24.6.2021

V utorok 22.6.2021 našu školu navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Branislav Grӧhling.