Najúspešnejší účastníci fyzikálnych súťaží

šk.r. 2016/17