Expert geniality show

"Expert geniality show" je celoslovenská vedomostná súťaž v rôznych oblastiach.
Titul TOP EXPERT získali z celkového počtu takmer 14000 súťažiacich aj títo naši študenti:

Igor Vargovič, Michal Čarnogurský (Sekunda),
Adam Havier, Marína Štefániková (Tercia),
Michal Hrotko, Matej Drľa, Zuzana Pelechová (Kvarta),
Patrik Bašo (I.B),
Matúš Pukanec (I.C),
Bianka Húževková, Samuel Sedláček, Michal Krulich (II.C), Tomáš Lendvay, Natália Přibylová (II.D),
Lenka Kňažeková (III.A).

Top expertom zablahoželal k úspechu aj riaditeľ školy Pavol Kováč a organizátorka súťaže na našej škole pani Zdenka Baxová.

Top experti