Aktuálne

jún 2024
Celoštátne kolo Olympiády kritického myslenia:

1. kategória:
17. miesto: Miriam Tuchyňová (I.C)
2. kategória:
19. miesto: Hana Makovcová (Septima)
20. miesto: Adela Bežová (III.B)
Fyzikálny korešpondenčný seminár
5. miesto: Igor Vargovič (Sexta)
10. miesto: Tomáš Otrubčák (III.D)
13. miesto: Sofia Baleková (I.C)
Celoštátne kolo astronomickej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“
II. kategória:
9. miesto: Martin Kamendy (Tercia)
10. miesto: Arthur Zian Virguš (Sekunda)
III. kategória:
14. miesto: Filip Alexy (Sexta)
20. miesto: Adela Bežová (III.B)
Celoštátne kolo súťaže v programovaní Palma Strom:
4. miesto: Adela Bežová, Samuel Blažej (III.B)
5. miesto: Martin Šamaj, Matej Pučko (III.B)
6. miesto: Benjamín Skukálek, Adam Spaček (III.B)
Celoštátne kolo súťaže v programovaní Palma Junior:
Kategória Expert:
1. miesto: Martin Šamaj, Matej Pučko (III.B)
3. miesto: Peter Urbanovský (Septima)
Kategória Guru:
2. miesto: Martin Kamendy (Tercia)
3. miesto: Radoslava Bohušová, Šimon Bojda (Kvarta)
„O školský pohár dračích lodí“
3. miesto: Tím GĽŠ: Ema Pevná, Táňa Skalická, Dorota Jamborová, Adela Gibas, Daniela Víghová (III.A), Félix Mádel (III.BB), Alan Lokšík (Sexta), Zachariáš Azari, Timotej Hertl, Thomas Behan, Marcel Mišinec (III.B)
Celoštátne kolo Olympiády mladých vedcov (IJSO)
11. miesto: Martin Kamendy (Tercia)
18. miesto: Marek Dulák (Tercia)
Celoštátne kolo Pytagoriády:
Kategória P6:
2. miesto: Peter Sloboda
Krajské kolo Matematickej olympiády:
Kategória Z9:
15.-18. miesto: Radoslava Bohušová
Okresné kolo Pytagoriády:
Kategória P6:
1. miesto: Michal Sloboda
2. miesto: Nien-Jou Chen
8.-9. miesto: Michal Major
Kategória P8:
1. miesto: Martin Kamendy
Okresné kolo Matematickej olympiády:
Kategória Z6:
1. miesto: Adam Krušpán
2.-4. miesto: Peter Sloboda
5. miesto: Oliver Paprčka
Kategória Z8:
1. miesto: Martin Kamendy
Kategória Z9:
1. miesto: Radoslava Bohušová
Školské kolo Pytagoriády
Kategória P6:
1. miesto: Peter Sloboda
2. miesto: Michal Major
3. miesto: Alex Ševc
Úspešní riešitelia: Tomáš Lengyelfalusy, Michal Nováček, Nien-Jou Chen, Nela Hnátová, Ella Bevilaqua, Oliver Paprčka
Kategória P7:
1. miesto: Kamil Filip Kučerík
2. miesto: Matej Večeřa
Kategória P8:
1. miesto: Martin Kamendy
Domáce kolo Matematickej olympiády:
Kategória Z6:
1.-4. miesto: Tomáš Lengyelfalusy, Adam Krušpán, Peter Sloboda, Oliver Paprčka
5. miesto: Lukáš Holíček
Kategória Z7:
1. miesto: Zuzana Pethő
Kategória Z8:
1.-2. miesto: Martin Kamendy, Marek Dulák
Kategória Z9:
1. miesto: Šimon Bojda
2. miesto: Radoslava Bohušová
IQ olympiáda:
Školské kolo:
1. miesto: Peter Sloboda
2. miesto: Martin Kamendy
3. miesto: Marek Dulák
Regionálne kolo:
3. miesto: Peter Sloboda
6. miesto: Marek Dulák
9. miesto: Martin Kamendy
Celoštátne kolo:
2. miesto: Martin Kamendy
36. miesto: Marek Dulák
41. miesto: Peter Sloboda

máj 2024
Krajské kolo Chemickej olympiády, kategória C

4. miesto: Petra Brezanová (Kvinta)
10. miesto: Natália Mikundová (I.B)
14. miesto: Natália Ilčíková (Kvinta)
16. miesto: Jakub Andrej Krecháč (Kvinta)
30. miesto: Petra Chrenková (I.C)
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády, kategória B
1. miesto: Tomáš Otrubčák
2. miesto: Matej Pučko
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády, kategória C
2. miesto: Igor Vargovič
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády, kategória D
2. miesto: Patrik Slezák
4.-5. miesto: Sofia Baleková
4.-5. miesto: Lukáš Kirka
8.-9. miesto: Martin Hanuska
14. miesto: Gabrielle Koníčková
Súťaž Pikopretek v Bratislave
Kategória šiestakov:
2. miesto: Príma (Ella Bevilaqua, Nien-Jou Chen, Peter Sloboda, Adam Krušpán)
Kategória siedmakov:
8. miesto: Sekunda (Zuzana Pethö, Matej Večeřa, Kamil Filip Kučerík, Aleš Koščák)
Kategória ôsmakov:
1. miesto: Tercia (Eliška Kubániková, Martin Kamendy, Marek Dulák, Richard Leško)
Kategória deviatakov:
4. miesto: Kvarta (Radoslava Bohušová, Radka Vasková, Zoja Sládečková, Martin Mizerák)
Súťaž stredoškolských časopisov Trenčianskeho kraja:
1. miesto: Školský časopis VEGET
Krajské kolo Matematickej olympiády

Kategória B:
3. miesto: Igor Vargovič (Sexta)
Kategória C:
1.-2. miesto: Patrik Slezák (I.C) – úspešný riešiteľ
1.-2. miesto: Silvia Baleková (I.C) – úspešný riešiteľ
5. miesto: Lukáš Kirka (Kvinta) – úspešný riešiteľ
Celoslovenská a medzinárodná súťaž Matematický náboj:

Kategória Juniori:
Zuzana Maršálková, Jessica Šlepecká (II.A), Rudolf Veselý, Roman Ralaus, Matúš Reis (II.B) – 30. miesto na Slovensku, 330. miesto medzinárodne.
Kategória Seniori:
Igor Vargovič (Sexta), Martin Šamaj, Matej Pučko (III.B), Tomáš Otrubčák (III.D), Adam Kudláček (IV.C) – 11. miesto na Slovensku, 107. miesto medzinárodne.
Celoslovenské kolo Astronomickej olympiády
7. miesto: Igor Vargovič
12. miesto: Adela Bežová
Celoštátne kolo olympiády „Podnikový hospodár“
1. miesto: Michal Hrotko (Oktáva)
Krajské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín,
4. kategória, prednes poézie:
1. miesto: Jessica Šlepecká
Krajské kolo Geografickej olympiády, kategória E:
2. miesto: Martin Kamendy (Tercia)
Krajské kolo súťaže FiNNkvíz:
Úspešní riešitelia: Tomáš Ciran (III.BB), Sára Žilinčanová (Sexta), Rudolf Veselý (II.B), Miriam Tuchyňová (I.C), Karolína Hlaváčová (Kvinta), Sofiya Perets (Kvinta), Petra Brezanová (Kvinta).
Krajské kolo Olympiády kritického myslenia:
I. kategória:
4. miesto: Rudolf Veselý (II.B)
5. miesto: Damián Jurica (II.D)
Úspešní riešitelia: Laura Suchá, Klaudia Rybárová, Roman Ralaus, Martin Straka
II. kategória:
5. miesto: Tobiáš Husár (IV.C)
6. miesto: Peter Urbanovský (Septima)
Úspešní riešitelia: Mária Chachulová, Michal Hrotko, Daniela Pilátová, Šimon Mišina, Kamil Horník, Sebastián Sopko
Anglicko-slovenská súťaž „Mágia života“ – tvorba autorských prác v cudzom jazyku
1. miesto: Sabina Vlková (Tercia)
3. miesto: Nela Novoveská (Tercia)
Domáce kolo Fyzikálnej olympiády
Kategória D:
1. miesto: Sofia Baleková
2. miesto: Patrik Slezák
3. miesto: Gabrielle Koníčková
Kategória C:
1. miesto: Igor Vargovič
Kategória B:
1. miesto: Tomáš Otrubčák
2. miesto: Matej Pučko
Krajské kolo v bedmintone – dievčatá:
Tím GĽŠ: 2. miesto (Tatiana Skalická, Emma Žiačiková)

apríl 2024
Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády, kategória A

10. miesto: Tomáš Otrubčák (III.D)
Krajské kolo Olympiády kritického myslenia
1. kategória:
1. miesto: Miriam Tuchyňová
2. kategória:
2.-3. miesto: Adela Bežová
2.-3. miesto: Hana Makovcová
Krajské kolo Chemickej olympiády, kategória B
16. miesto: Zuzana Maršálková
17. miesto: Jessica Šlepecká
19. miesto: Boris Vargovič
24. miesto: Veronika Jančiová
27. miesto: František Škoviera
Chemický náboj 2024
Tím Juniorov: 2. miesto (Zuzana Maršálková, Jessica Šlepecká, Boris Vargovič, Igor Vargovič)
Tím Seniorov: 13. miesto (Tomáš Balaj, Sofia Gallová, Adam Kudláček, Ondrej Mikolášek)
Krajské kolo Biologickej olympiády

Kategória A, teoreticko-praktická časť:
2. miesto: Adam Kudláček
Kategória B, teoreticko-praktická časť:
2. miesto: Zuzana Maršálková
Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
4. kategória „poézia“
2. miesto: Jessica Šlepecká (II.A) – postup na krajské kolo
Regionálne kolo súťaže „Čo vieš o hviezdach?“
2. kategória:
1. miesto: Martin Kamendy (Tercia)
2. miesto: Viktória Jurdová (Tercia)
3. miesto Arthur Zian Virguš (Sekunda)
6. miesto: Marek Dulák (Tercia)
3. kategória:
1. miesto: Filip Alexy (Sexta)
2. miesto: Adela Bežová (III.B)
4. miesto: Simona Šimočková (Oktáva), Linda Sedláčková (II.C)
6. miesto: Sofia Baleková (I.C)
Regionálne kolo výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“
3. kategória:
Linda Pappová – postup do celoslovenského kola
Regionálne kolo Astronomickej olympiády
3. miesto: Adela Bežová
4. miesto: Igor Vargovič
Národné kolo Európskej súťaže v štatistike, kategória A:
Tím GĽŠ: 6. miesto (Adam Špaček, Tomáš Otrubčák, Adela Bežová)
Miestne kolo prekladateľskej súťaže JUVENES TRANSLATORES 2024:
Andrej Fabo (III.D) – úspešný prekladateľ
Krajské kolo SOČ
Kategória „Matematika, fyzika“
4. miesto: Ján Marušinec (III.A)
Kategória „Biológia“
10. miesto: Rebeka Pločicová (IV.B)
Kategória „Zdravotníctvo a farmakológia“
8. miesto:  Nina Kozáčiková (III.C)
Kategória „História“
3. miesto: Adam Blaho (III.A)
Školské kolo chemickej olympiády, kategória B:
1. miesto: Zuzana Maršálková (II.A)
2. miesto:  Jessica Šlepecká (II.A)
3. miesto: Boris Vargovič (Sexta)
4. miesto: František Škoviera (II.D)
5. miesto: Letícia Kubišová (Sexta)
6. miesto: Natália Vangelová (II.A)
7. miesto: Matúš Tylka (II.D)
8. miesto: Veronika Jančiová (II.A)
Postup do celoslovenského kola Olympiády Podnikový hospodár:
Michal Hrotko (Oktáva)
Nina Kňazovčíková (IV.A)
Imrich Bitter (IV.B)
Ján Broniš (IV.B)
Michal Mrákava (IV.B)

marec 2024
Celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku:

Kategória A:
3. miesto: Juraj Cesnak (Kvinta)
Kategória C:
4. miesto: Paulína Iršová (IV.D)
Celoštátne kolo súťaže Zenit v programovaní, kategória A:
3. miesto: Matej Pučko (III.B)
Celoštátne kolo Olympiády v informatike, kategória A:
14. miesto: Matej Pučko (III.B) – úspešný riešiteľ
Okresné kolo fyzikálnej olympiády, kategória F:
2. miesto: Marek Dulák
3. miesto: Martin Kamendy
4. miesto: Richard Borbély
Okresné kolo súťaže A - Super Florbal, Pohár chlapcov SŠ:
Tím GĽŠ: 3. miesto (Lukáš Barinec, Dominik Bečár, Timotej Bielik, Matúš Bojda, Damian Dohál, Matúš Jurášek, Tomáš Krajčovič, Karol Sedláček, Jakub Večeřa, Ľuboš Zigo).
Stolnotenisový turnaj „O pohár primátorky mesta Trenčianske Teplice“

3. miesto: Martin Zeman (III.B)
Okresné kolo v basketbale dievčat:

Tím GĽŠ: 2. miesto (Michaela Császárová, Viktória Duvačová, Alexandra Grellová, Hana Makovcová, Soňa Nebusová, Simona Nemcová, Petra Paulínyová, Tara Peco, Laura Suchá, Sára Žilinčanová).

február 2024
Fykosí Fyziklání - Medzinárodná súťaž v rýchlosti počítania fyzikálnych úloh:

Kategória C:
1. miesto: Tím GĽŠ „Pozitróny“ v zložení: Igor Vargovič, Tomáš Otrubčák, Matej Pučko, Patrik Slezák, Sofia Baleková
Celoslovenské finále súťaže „Kockáč roka“
Kategória pre 3. a 4. ročník SŠ
1. miesto: Adam Spaček (III.B)
7. miesto: Adela Bežová (III.B)
Kategória Junior:
5. miesto: Martin Kamendy (Tercia)
11. miesto: Marek Dulák (Tercia)
Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku
Kategória A:
1. miesto: Juraj Cesnak (Kvinta)
4. miesto: Zuzana Maršálková (II.A)
Kategória B:
1. miesto: Viktor Purnoch (III.B)
4. miesto: Zuzana Mareková (III.B)
Kategória C:
1. miesto: Paulína Iršová (IV.D)
4. miesto: Alica Adamaťová (Septima)
Krajské kolo fyzikálnej olympiády, kategória A:
2. miesto: Tomáš Otrubčák
Školské kolo chemickej olympiády, kategória „D“:
1. miesto: Martin Kamendy (Tercia)
2. miesto: Zuzana Pethő (Sekunda)
3. miesto: Marek Dulák (Tercia)
Školské kolo dejepisnej olympiády:
Kategória A:
1. miesto: Anna Barteková
2. miesto: Paulína Mésárošová
3. miesto: Ema Kubačková
Kategória B:
1. miesto: Hana Makovcová
2. miesto: Samuel Blažej
3. miesto: Andrej Izrael
Školské kolo Fyzikálnej olympiády:
Kategória F:
1. miesto: Martin Kamendy
2. miesto: Marek Dulák
3. miesto: Richard Borbély
Kategória E:
1. miesto: Radoslava Bohušová
Školské kolo SOČ:
Do školského kola sa zapojilo 5 študentov (s 5-timi prácami).
4 práce postúpili do okresného kola:
Rebeka Pločicová 4.B odbor: 04 Biológia
Nina Kozáčiková 3.C 06 Zdravotníctvo a farmakológia
Adam Blaho 3.A 13 História, filozofia, právne vedy
Ján Marušinec 3.A 02 Matematika, fyzika
Krajské kolo matematickej olympiády
kategória A:
2. miesto: Martin Šamaj (III.B)
4. miesto: Matej Krajčovic (IV.BB)
11. miesto: Jakub Večeřa (Septima)
Krajské kolo Olympiády ľudských práv
4. miesto: Ján Marušinec (III.A) – postup do celoštátneho kola
Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka
Kategória A:
8. miesto: Martin Šamaj (III.B)
Kategória B:
4. miesto: Natália Vangelová (II.A)
Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
Kategória II. – poézia
Nela Hnátová (Príma) – čestné uznanie
Kategória II. – próza
Ella Bevilaqua (Príma) – čestné uznanie
Kategória III. – poézia
Nela Novoveská (Tercia) – čestné uznanie
Kategória III. – próza
1. miesto: Radoslava Bohušová (Kvarta) – postup do obvodného kola
2. miesto: Karolína Kubičková (Tercia)
3. miesto: Karin Izraelová (Tercia)
Kategória IV. – poézia
1. miesto: Jessica Šlepecká (II.A) – postup do regionálneho kola
2. miesto: Sarah Nguyen (II.C)
3. miesto: Anna Barteková (Septima)

január 2024
Okresné kolo fyzikálnej olympiády, kategória A:

1. miesto: Tomáš Otrubčák (III.D)
2. miesto: Igor Vargovič (Sexta)
3. miesto: Adam Kudláček (IV.C)
Okresné kolo matematickej olympiády, kategória Z9:
1. miesto: Radoslava Bohušová (Kvarta)
7.-8. miesto: Šimon Bojda (Kvarta)
Školské kolo olympiády kritického myslenia
Kategória 1:
1. miesto: Rudolf Veselý
2. miesto: Miriam Tuchyňová
3. miesto: Martin Straka
Kategória 2:
1. miesto: Michal Hrotko
2. miesto: Adela Bežová
3. miesto: Daniela Pilátová
Školské kolo geografickej olympiády
Kategória F – Príma, Sekunda
1. miesto: Nela Hnátová
2. miesto: Peter Sloboda
3. miesto: Ema Jurdová
Kategória E – Tercia, Kvarta
1. miesto: Martin Kamendy
2. miesto: Richard Borbély
3. miesto: Marek Dulák
Okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka
Kategória 1A:
3. miesto: Aleš Koščák /Sekunda/
4. miesto: Arthur Zian Virguš /Sekunda/
Kategória 1B:
3. miesto: Liliana Bernáthová /Kvarta/
4. miesto: Richard Borbély /Tercia/
Kategória 2A:
1. miesto: Laura Suchá  /Sexta/
3. miesto: Sára Žilinčanová /Sexta/
Kategória 2B:
1. miesto: Ján Marušinec /III.A/
Celoslovenská súťaž i-Bobor
Kategória Benjamín (Príma, Sekunda)
1. miesto: Peter Sloboda
2. miesto: Samuel Stoklasa
3. miesto: Adam Krušpán
Kategória Kadet (Tercia, Kvarta, I.FR)
1. miesto: Martin Mizerák
2. – 3. miesto: Šimon Bojda a Martin Kamendy
Kategória Junior (1. a 2. ročník, II.FR, III.BB)
1. miesto: Michal Čarnogurský
2. – 3. miesto: Petra Brezanová a Rudolf Veselý
Kategória Senior (3. a 4. ročník, IV.BB, V.BB)
1. miesto: Michal Hrotko
2. miesto: Matej Pučko
3. miesto: Peter Holý
Školské kolo Pytagoriády
Kategória P8 – Tercia
1. miesto: Martin Kamendy
2.- 3. miesto: Marek Vangel a Marek Dulák
Kategória P7 – Sekunda
1. miesto: Kamil Filip Kučerík
2. miesto: Matej Večeřa
3. – 6. miesto: Samuel Stoklasa, Arthus Zian Virguš, Nicolas Didi, Zuzana Pethő
Kategória P6 – Príma
1. miesto: Peter Sloboda
2. miesto: Michal Major
3. miesto: Alex Švec
Celoslovenská súťaž Shakespeare Memorial v recitácii anglickej poézie a prózy
1. miesto: Anna Nien-Jou Chen (kategória nižšie gymnázium, próza)
3. miesto: Jessica Šlepecká (kategória vyššie gymnázium, poézia)
Školské kolo matematickej olympiády, kategória A
1. miesto: Martin Šamaj (III.B)
2. miesto: Matej Pučko (III.B)
3. miesto: Ema Čudaiová (V.BB)
Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
Kategória A:
1. miesto: Martin Šamaj (III.B) – postup do KK
2. miesto: Matej Pučko (III.B)
3. miesto: Zuazana Mareková (III.B)
Kategória B:
1. miesto: Natália Vangelová (II.A) – postup do KK
2. miesto: Andrej Izrael (Kvinta)
3. miesto: Tamara Guňovská (II.D)
Školské kolo olympiády ľudských práv
1. miesto: Ján Marušinec (III.A)
2. miesto: Hana Makovcová (Septima)
3. miesto: Lenka Geršiová (Oktáva)
Školské kolo olympiády v informatike
Kategória A:
1.-2. miesto: Lukáš Fialka (IV.C) a Matej Pučko (III.B)
3. miesto: Benjamín Skukálek (III.B)
4. miesto: Adam Spaček (III.B)
5. miesto: Martin Šamaj (III.B)
6. miesto: Daniela Pilátová (III.B)
7. miesto: Samuel Blažej (III.B)
Kategória B:
1. miesto: Matúš Reis (II.B)
2. miesto: Soňa Mojžišová (II.B)
3. miesto: Vanesa Petrechová (II.B)
4.-10. miesto: Radoslava Bohušová, Šimon Bojda (Kvarta), Patrik Čillík, Tomáš Grbálik, Roman Ralaus, Alex Rešetka, Rudolf Veselý (II.B)
11.-12. miesto: Samuel Kišš, Benedikt Zelenák (II.B)
13. miesto: Klaudia Rybárová (II.B)

december 2023:
Medzinárodná online súťaž „Vedecký štvorboj“
(MAT, FYZ, CHE, BIO):
Tím „Zavárané utopence“ – 2. miesto v rámci SR, celkovo 7. miesto
(Martin Šamaj - MAT, Igor Vargovič - FYZ, Boris Vargovič - BIO, Tomáš Balaj – CHE)
Tím „Nerezové papričky“ – 12. miesto v rámci SR, celkovo 48. miesto
(Matej Pučko / Jakub Večeřa – MAT, Tomáš Otrubčák – FYZ, Adam Kudláček / Ján Marušinec – BIO, Sofia Gallová – CHE)
Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní:
Kategória A:
1. miesto: Matej Pučko (III.B) – postup do celoštátneho kola
3. miesto: Matej Gyurkovský (IV.A)
5. miesto: Samuel Filip (IV.B)
Kategória B:
3. miesto: Klaudia Rybárová (II.B)
7. miesto: Matúš Reis (II.B)
8. miesto: Rudolf Veselý (II.B)
9. miesto: Michal Čarnogurský (Sexta)
Školské kolo dejepisnej olympiády:
Kategória D:
1. miesto: Marek Dulák (Tercia)
2. miesto: Martin Kamendy (Tercia)
3. miesto: Richard Borbély (Tercia)
Školské kolo Olympiády ľudských práv:
1. miesto: Ján Marušinec (III.A)
2. miesto: Hana Makovcová (Septima)
3. miesto: Lenka Geršiová (Oktáva)
Školské kolo olympiády v španielskom jazyku
Kategória A:
1. miesto: Juraj Cesnak (Kvinta)
2. miesto: Zuzana Maršálková (II.A)
3. miesto: Simona Dubná (II.A)
Kategória B:
1. miesto: Viktor Purnoch (III.B)
2. miesto: Zuzana Mareková (III.B)
3. miesto: Timotej Griffin (III.B)
Kategória C:
1. miesto: Paulína Iršová (IV.D)
2. miesto: Alica Adamaťová (Septima)
3. miesto: Tina Duhárová (Septima)
Školské kolo chemickej olympiády:
Kategória A:
1. miesto: Sofia Gallová (III.D)
2. miesto: Tomáš Balaj (III.D)
3. miesto: Simona Kosová (Septima)
Školský Mikulášsky volejbalový turnaj – mix:
1. miesto: Oktáva
2. miesto: II.FR
3. miesto: Septima

november 2023:
Fykosí Fyziklání online
(medzinárodná súťaž v rýchlosti počítania fyzikálnych úloh)
Tímy GĽŠ:
„Kde sa skrýva Ununennium“, kat. B (Adam Kudláček, Igor Vargovič, Michal Čarnogurský, Michal Hrotko, Tomáš Otrubčák) – 5.m. v rámci SR, 59.m. svet
„Neutróny“, kat. B (Matej Pučko, Martin Šamaj, Jakub Večeřa, Lukáš Anderle) – 7.m. v rámci SR, 104.m. svet
„Pozitróniky“, kat. C (Patrik Slezák, Sofia Baleková, Gabrielle Koníčková, Lukáš Kirka, Petra Brezanová) – 4.m. v rámci SR, 68.m. svet
„Incel gorilla group inc.“, kat. C (Matúš Tylka, František Škoviera, Michal Grbálik, Samuel Samák, David Kosa – 6.m. v rámci SR, 103.m. svet
Krajské kolo súťaže v rétorike – Majster rétor (slovenská sekcia)
1. miesto: Natália Vangelová (II.A) – 1. kategória
1. miesto: Daša Čechovská (IV.D) – 2. kategória
Krajské kolo súťaže v rétorike – Master of rhetoric (anglická sekcia)
I. kategória – mladší žiaci:
1. miesto: Samuel Samák (II.C)
10. miesto: Michaela Mináriková (II.D)
II. kategória – starší žiaci:
4. miesto: Vanda Podoláková (IV.A)
6. miesto: Alica Adamaťová (Septima)
Okresné kolo vo volejbale – mix
Tím GĽŠ: 2. miesto (Peter Dančo, Matej Drľa, Tibor Večeřa, Branislav Duda, Dominika Dančová, Slávka Ščuroková, Vanesa Mitická, Aneta Paulendová)
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku:
Kategória 1A:
1. miesto: Stella Ondrášková (Sekunda)
2. miesto: Laura Sláviková (Sekunda)
3. miesto: Teo Majan (Príma)
Kategória 1B:
1. miesto: Martin Kamendy (Tercia)
2. miesto: Liliana Bernáthová (Kvarta)
3. miesto: Nina Adamaťová (Tercia)
Kategória 1C:
1. miesto: Nastasia Cheevers (Príma)
Kategória 2A:
1. miesto: Filip Alexy (Sexta)
2. miesto: Ema Tilandy (I.A)
3. miesto: Natália Mikundová (I.B)
Kategória 2B:
1. miesto: Emma Kraus (IV.D)
2. miesto: Tomáš Kuník (IV.BB)
3. miesto: Karolína Radicsová (III.C)
Kategória 2C2
1. miesto: Jakub Mikuš (III.BB)
2. miesto: Annabelle Lee (Kvinta)
3. miesto: Safyiah Almuhairi (I.FR)
Fyzikálna súťaž Náboj Junior

Tím „B“ GĽŠ: 2. miesto v rámci TN, 8. miesto v rámci SR, 24. miesto v rámci celého sveta (na Slovensku súťažilo 482 tímov, na celom svete 1806 tímov).
Zloženie tímu: Martin Kamendy, Marek Dulák, Marek Vangel, Sabína Vlková (všetci Tercia)
Tím „D“ GĽŠ: 54. miesto v rámci SR - Peter Sloboda, Adam Krušpán, Oliver Paprčka, Nien – Jou Chen (všetci Príma)
Tím „C“ GĽŠ: 235. miesto v rámci SR - Zuzana Pethő, Samuel Stoklasa, Kamil Filip Kučerík, Arthur Zian Virguš (všetci Sekunda)
Tím „A“ GĽŠ: 106. miesto v rámci SR - Radoslava Bohušová, Martin Mizerák, Zoja Sládečková, Peter Dančo (všetci Kvarta)
Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka
Kategória 1A:
1. miesto: Aleš Koščák (Sekunda)
2. miesto: Arthur Zian Virguš (Sekunda)
3. miesto: Matej Červeňan (Sekunda)
Kategória 1B:
1. miesto: Liliana Bernáthová (Kvarta)
2. miesto: Richard Borbély (Tercia)
3. miesto: Filip Lifka (Kvarta)
Kategória 2A:
1. miesto: Sára Žilinčanová (Sexta)
2. miesto: Laura Suchá (Sexta)
3. miesto: Liana Klačková (I.C)
Kategória 2B:
1. miesto: Ján Marušinec (III.A)
2. miesto: Andrej Fabo (III.D)
3. miesto: Adam Kudláček (IV.C)
Stredoškolský florbalový turnaj TSK Florbalki SK Cup 2023 – semifinále
Tím GĽŠ: 1. miesto (Timotej Bielik, Tomáš Krajčovič, Karol Sedláček, Damian Dohál, Jakub Večeřa, Thomas Behan, Dominik Bečár, Teo Marcel Mišinec, Lukáš Barinec, Matúš Jurášek, Matúš Bojda, Peter Holý).
Školské kolo súťaže Shakespeare memorial

kategória 1
1. miesto: Nien-Jou Chen (Príma)
2. miesto: Zuzana Pethő (Sekunda)
kategória 2
1. miesto: Mária Večeřová (Príma)
2. miesto: Laura Sláviková (Sekunda)
kategória 5
1. miesto: Vanda Podoláková (IV.A)
kategória 6
1. miesto: Jessica Šlepecká (I.A)
2. miesto: Sofiya Perets (Kvinta)
3. miesto: Anabelle Lee (Kvinta)
Okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku
2. miesto: Marek Vangel (Tercia)
Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov
Tím GĽŠ: 2. miesto (Filip Alexy, Raj Ronan Peco, Jakub Slivka, Martin Zeman)
Okresné kolo v stolnom tenise dievčat
Tím GĽŠ: 3. miesto (Letícia Kubišová, Lana Ellen Peco, Tara Peco, Sára Žilinčanová)
Školské kolo MASTER of RHETORIC

Kategória mladší (1. – 2.r.)
1.miesto: Samuel Samák (II.C)
2.miesto: Michaela Mináriková (I.D)
3.miesto: Samuel Halaš (II.FR)
Kategória starší (3. – 4.r.)
1.miesto: Alica Adamaťová (Septima)
2.miesto: Vanda Podoláková (IV.A)
3.miesto: Alexander Biroš (IV.C)
Krajské kolo Aerobic maratónu
1. miesto: Aurélia Tomková (Sexta)
5. miesto: Nina Gieciová (V.BB)
7. miesto: Vera Štrbavá (IV.A)
Košický Matboj
(tímová matematická súťaž)
Tím GĽŠ: 10. miesto (z celkového počtu 44 tímov): Igor Vargovič (Sexta), Tomáš Otrubčák (III.D), Matej Pučko (III.B), Martin Šamaj (III.B).
Náboj FKS (medzinárodná fyzikálna súťaž)
Tím GĽŠ: 8. miesto na Slovensku (kategória Seniori): Igor Vargovič (Sexta), Tomáš Otrubčák (III.D), Adam Kudláček (IV.C), Michal Hrotko (Oktáva), Matej Pučko (III.B)
Tím GĽŠ: 10. miesto na Slovensku (kategória Juniori): Patrik Slezák (I.C), Sofia Baleková (I.C), Lukáš Kirka (Kvinta), Matúš Tylka (II.D), Michal Čarnogurský (Sexta).

október 2023:
Školské kolo súťaže Zenit v programovaní:

Kategória A:
1. miesto: Lukáš Fialka (IV.C)
2. miesto: Matej Pučko (III.B)
3. miesto: Adela Bežová (III.B)
Kategória B:
1. miesto: Rudolf Veselý (II.B)
2. Michal Čarnogurský (Sexta)
3. Lukáš Kirka (Kvinta)
Okresné kolo v malom futbale:

Tím GĽŠ: 2. miesto (Zachariáš Azari, Peter Beňadik, Tobiáš Červeň, Adam Demjanovič, Fedor Kasana, Michal Lacko, Oliver Lokšík, Adam Pevný, Pavol Škulavik.
Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka, kategória C:
1. miesto: Marek Vangel /Tercia/ - postup do OK
2. miesto: Karolína Kubičková /Tercia/
3. miesto: Martin Kamendy /Tercia/

september 2023:
Celoslovenská individuálna online súťaž Attoved kat. 8 (z biológie, fyziky, chémie...)

1.m: Martin Kamendy /Tercia/
7.m: Marek Dulák /Tercia/
26.m: Richard Borbély /Tercia/

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31