Oznam k otvoreniu školského roku a k prihlasovaniu na odber samotestov.

Slávnostné zahájenie školského roku 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 8:00 h  v učebniach jednotlivých tried príhovorom riaditeľa školy. Po príhovore budú nasledovať triednické hodiny. Študenti 1. ročníka a Prímy si prevezmú učebnice.

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín začína 3. septembra 2021.

Školská jedáleň je v prevádzke od 2. septembra 2021.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) žiak odovzdá triednemu učiteľovi „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka podpísané rodičom alebo plnoletým žiakom.

Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka. Samotesty budú distribuované prostredníctvom školy.

Záujem o samotesty rodičia (všetky triedy okrem 1. ročníka a Prímy) vyjadria v systéme Edupage prostredníctvom zaslaného dotazníka. Prihlasovanie je dostupné od 23.8.2021 od 12:00 h do 25.8. 2021 do 23:50 h.

Rodičia študentov 1. ročníka a Prímy vyjadria záujem na email samotesty@glstn.sk od 23.8.2021 od 12:00 h do 25.8. 2021 do 23:50 h. Email zasielajú iba rodičia, ktorí prejavia záujem a uvedú v ňom meno a priezvisko žiaka spolu s dátumom narodenia žiaka.

Harmonogram distribúcie samotestov bude zverejnený dodatočne.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31