Oznam k prechodu na dištančné vzdelávanie

  1. V pondelok 12.10.2020 sa neučia všetky triedy.
  2. Od utorka 13.10.2020 triedy príma, sekunda, tercia a kvarta pokračujú v prezenčnom vyučovaní podľa rozvrhu. Vyučovanie prebieha v rúškach. Vyučovanie telesnej a hudobnej výchovy sa realizuje teoreticky. Školská jedáleň pre triedy príma, sekunda, tercia a kvarta funguje v doterajšom režime za dodržiavania bezpečnostných opatrení.
  3. Ostatné triedy od utorka 13.10.2020 prechádzajú na dištančnú výučbu. Školská jedáleň pre tieto triedy nie je v prevádzke, žiaci budú zo stravovania automaticky odhlásení..
  4. Škola bude otvorená od 7:00 h do 15:00 h. Žiaci môžu navštíviť školu iba v nevyhnutnom prípade na nevyhnutný čas za dodržania hygienických predpisov (r-o-r).
  5. Pravidlá dištančného vzdelávania:
  • Dištančné vzdelávanie sa uskutočňuje ako online vyučovanie, zasielaním učebných textov, pracovných listov, videí, testov, prezentácii a pod.
  • Online vyučovanie sa rozbieha cez viacero platforiem (Zoom, MS teams a pod.) postupne, po technickom doladení, sa  bude uskutočňovať iba cez platformu MS Teams. Online hodiny sa uskutočňujú v čase určenom rozvrhov tried. O konaní online vyučovania budú žiaci vopred informovaní vyučujúcimi jednotlivých predmetov. Na online vyučovanie prejdú všetky predmety. Účasť na online vyučovaní je povinná.  Pri online vyučovaní sa zapisuje do triednej knihy absencia. Pri ospravedlňovaní absencie sa postupuje v súlade so školským poriadkom.
  • Časť vyučovacích hodín bude prebiehať naďalej zasielaním učebných textov, pracovných listov, videí, testov, prezentácii a pod. Zasielanie materiálov sa bude uskutočňovať prostredníctvom Edupage, moodle, sociálnych sietí, mailu a pod.

       6. Výber príspevku do fondu rodičovského združenia 30 € bude pokračovať po začatí prezenčného vyučovania.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31