Oznam k začiatku školského roku 2020/21

Školský rok 2020/21 začne 2. septembra 2020 o 8:00 h slávnostným otvorením školského roku. Študenti si vypočujú príhovor riaditeľa školy, uskutočnia sa triednické hodiny a  študenti 1. ročníka si prevezmú učebnice.

Od 3. septembra 2020 začne riadne vyučovanie podľa rozvrhu.

Z dôvodu rekonštrukcie školskej jedálne v dňoch 2.-4. septembra 2020 jedáleň nebude v prevádzke. Výdaj stravy začne od pondelka 7. septembra 2020.

Oznam žiakom a ich zákonným zástupcom – opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19

Riaditeľ školy vydal dodatok ku školskému poriadku, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre žiakov v čase zelenej fázy pandémie ochorenia COVID-19.

Žiadame, aby sa všetci riadili usmerneniami dodatku.

Žiadame, aby si zákonní zástupcovia, alebo plnoletí žiaci vytlačili prílohu č.1 - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy. Vyplnené a podpísané tlačivo odovzdajú žiaci triednemu učiteľovi v deň nástupu do školy.

Ďakujeme za dodržiavanie opatrení dodatku a ďalších hygienických návykov  v súvislosti so zamedzením výskytu COVID-19.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31