Oznam pre zákonných zástupcov žiakov k prijímaciemu konaniu

  • Rozhodnutia o prijatí a neprijatí žiakov budú zaslané zákonným zástupcom poštou do 20. mája 2021. Zákonní zástupcovia neprijatých žiakov podajú odvolanie do 5 dní od doručenia rozhodnutia odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mail školy vedenie@glstn.sk alebo poštou na adresu školy.

  • Zákonný zástupca prijatého žiaka do 25. mája 2021 doručí strednej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mail riaditeľa školy kovac@glstn.sk alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

  • V prípade, že po oznámeniach o nastúpení, nenastúpení žiakov na štúdium nebudú naplnené všetky miesta, riaditeľ strednej školy oznámi telefonicky alebo e-mailom zákonným zástupcom žiaka možnosť vydať rozhodnutie o prijatí autoremedúrou nasledujúcim žiakom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ale len tým, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu. Ak do 30 dní, odo dňa kedy odvolanie došlo riaditeľovi školy, odvolanie nebolo vyriešené autoremedúrou, odvolanie bude zaslané Trenčianskemu samosprávnemu kraju, ktorý do ďalších 30 dní rozhodne.

  • Riaditeľ strednej školy do 6. júna 2021 zverejní počet naplnených miest a rozhodnutie či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest.

  • Riaditeľ školy žiada zákonných zástupcov, ktorí neuviedli telefonický kontakt, a e-mailový kontakt na prihláške, aby tak urobili na odvolaní voči neprijatiu.

  • Akékoľvek nejasnosti vysvetlí riaditeľ školy osobne alebo e-mailom kovac@glstn.sk alebo  telefonicky 032/7436495, 0901 918417

 

                                                                 RNDr. Pavol Kováč, riaditeľ školy


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30