Informácie o ochrane osobných údajov

Vážení rodičia a študenti,

v súvislosti so spracovaním osobných údajov a nariadením EU GDPR a zákonom č.18/2018 Z.z. Vám chceme poskytnúť niekoľko informácií, aby ste mali prehľad o tom, aké osobné údaje používame, čo s nimi robíme, komu ich poskytujeme a tiež rozumeli svojim právam, prostredníctvom ktorých môžete vykonávať kontrolu nad spracúvaním svojich osobných údajov.

Osobné údaje Vás a vašich detí  získavame na základe podaných  prihlášok na štúdium na našej škole vyplývajúcich zo zákona č. 245/2008 Z.z. a súhlasu dotknutej osoby, ktorý ste nám potvrdili na začiatku štúdia.

Získané osobné údaje sú využívané na vedenie pedagogickej dokumentácie, zabezpečenie rôznych akcii výchovno-vzdelávacieho procesu ako napr. projekty, lyžiarske kurzy, branné kurzy, jazykové a poznávacie exkurzie, výlety a pod. a to vždy len v nevyhnutnej miere.

V rámci propagácie školy a jej výborných výsledkov sa niektoré základné osobné údaje našich žiakov zverejňujú pri výsledkoch rôznych olympiád, športových a iných súťaží, SOČ a pod. na nástenkách a webových sídlach školy, kraja či ministerstva.

O získané osobné údaje sa delíme so sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú priebeh vyučovacieho procesu a spracovanie pedagogickej dokumentácie, správu jedálne, BOZP a PO s ktorými máme podpísané zmluvy o sprostredkovaní.

Tretím stranám osobné údaje poskytujeme len  v zákonmi  stanovenom rozsahu t.j. odboru školstva TSK, Ministerstvu školstva (RIS) a poisťovniam.

Osobné údaje sa spracovávajú a uchovávajú počas štúdia a po jeho absolvovaní  sa archivujú po dobu stanovenú zákonom na vytvorenie odpisov z pedagogickej dokumentácie po doručení žiadosti dotknutej osoby.

Do tretích krajín ani v rámci EU osobne údaje neposkytujeme.

V prípade akýchkoľvek podnetov, pripomienok a sťažností  je sa možné písomne obrátiť na zodpovednú osobu, ktorej kontakt je uvedený na webovej stránke školy. 

 

Mgr. Miroslav Mališ
riaditeľ školy

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31