Prístup k informáciám na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o slobode informácií) v platnom znení má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

 

Gymnázium Ľudovíta Štúra v súlade s citovaným zákonom poskytuje informácie, ktoré má k dispozícií dvoma spôsobmi:

  • zverejnením (žiadosť o zverejnenie informácie)
  • sprístupnením na základe žiadosti.

Postup pri uplatňovaní zákona o slobode informácií upravuje Pokyn riaditeľa školy.

Kde môžete žiadať o informácie?

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne
1. mája 2
911 35  Trenčín

Osobne v pracovných dňoch v čase 8.00 – 15.00 hod.

E-mail: vedenie@glstn.sk, do predmetu uveďte „Ziadost o spristupnenie informacii“


Oznámenie protispoločenskej činnosti

Podnet na protispoločenskú činnosť v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja možno podať:

  • Elektronickou poštou na adresu hlavnykontrolor@tsk.sk
  • Poštou na adresu TSK, na obálke uviesť „ Do rúk hlavného kontrolóra – neotvárať“

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31