Oznam o prerušení vyučovania

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom, sa prerušuje vyučovací proces na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne  v období od od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. 

Rušia sa tiež všetky výlety, exkurzie, výcviky, súťaže, pracovné a študijné pobyty.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

31. marca 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
 1. apríla 2020 (streda) – cudzie jazyky
 2. apríla 2020 (štvrtok) –matematika

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2019/2020 v termíne 15. – 20. apríla 2020. 

Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

Všetci zamestnanci majú nariadenú neúčasť na pracovisku ako prekážku na strane zamestnávateľa podľa Zák. č. 311/2001 Z.z. § 142, ods. 3. V prípade potreby účasti na pracovisku budú zamestnanci individuálne kontaktovaní.

Riaditeľ školy žiada študentov a zamestnancov oboznámiť sa s informačnými letákmi dostupnými na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (http://www.uvzsr.sk/)

Riaditeľ školy žiada študentov, aby sledovali možnú elektronickú komunikáciu s pedagogickými zamestnancami školy: EduPage, moodle, sociálne siete a pod.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31