Príhovor riaditeľa školy ku koncu roku 2020

Vážení rodičia, milí študenti, zamestnanci, priatelia Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne,

blíži sa záver roku 2020. Rok nás postavil pred výzvy, ktoré sme neočakávali a ktoré boli pre nás absolútne nové. Na dlhé obdobie bola a stále je zatvorená škola. Z prezenčného vyučovania sme prešli na vyučovanie dištančné. Maturity 2020 sa uskutočnili administratívnou formou, podobne ako prijímacie skúšky, s výnimkou do osemročného štúdia. Prišli sme o lúčenie sa maturantov, nosenie maturitných tabiel, slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, exkurzie, výlety, stužkové slávnosti, tvorbu maturitných dverí a veľa ďalších zážitkov.

Aj v súčasnosti sa nachádzame v procese dištančného vyučovania. V nedávnom období sme uskutočnili dva dotazníky. Jeden sa týkal záujmu plnoletých študentov a neplnoletých študentov a ich zákonných zástupcov nastúpiť do školy v decembri 2020 s podmienkou testovania. Z dotazníka vyplynul záujem u 17 % žiakov. Z dôvodu nízkeho záujmu, aj zhoršujúcej sa pandemickej situácie, sa nakoniec od návratu do školy upustilo.
Druhý dotazník sme zadali študentom, rodičom i pedagógom školy. Jeho cieľom bolo zistiť, ako sú tieto skupiny spokojné s dištančným vzdelávaním, aké majú pozitívne a negatívne skúsenosti, čo a ako navrhujú zmeniť. Skúsenosti boli rôzne. Od úplnej spokojnosti až k značnej nespokojnosti. Absolútna väčšina však vyjadrila spokojnosť, študenti ocenili snahu profesorov a naopak. Som presvedčený, že škola, profesori aj študenti, to zvládame. Všetky informácie z dotazníka spracovávame a ak bude dištančné vzdelávanie pokračovať, využijeme ich pri skvalitňovaní vzdelávania. Ďakujem všetkým, ktorí sa do dotazníka zapojili a zverili sa so svojimi skúsenosťami. Ukázalo sa tiež, že napriek úsiliu, nič plnohodnotne prezenčné vyučovanie nenahradí.

Čoskoro nás čaká klasifikácia 1. polroku. Vzhľadom na okolnosti môže byť objektivita hodnotenia spochybňovaná. Preto Vás všetkých prosím, vnímajte hodnotenie s nadhľadom. Hodnotenie 1. polroka je len schodík ku koncoročnému, dôležitejšiemu hodnoteniu a klasifikácii.

Pred nami sú predĺžené vianočné prázdniny. Všetkým Vám prajem príjemné prežitie Vianoc v kruhu blízkych a predovšetkým v zdraví. Prajem Vám šťastný a úspešný nový rok 2021. Verím, že sa v novom roku skoro spolu stretneme, ale to všetko bude závisieť od situácie a rozhodnutia kompetentných. 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31