Teacher's Staff

Chairman: Mgr. Zita Pašková

room A 114

 

 

Members

PhDr. Alica Bartošová

room A 114

PhDr. Zuzana Čajdová

room A 114

PhDr. Beáta Filipová

room A 114

PhDr. Lenka Chlapečková

room A 114

Mgr. Angela Juríková

room A 114

 

 

Mgr. Alena Kvasničková

room A 217

Mgr. Dagmar Mikulová

room A 217

PhDr. Jarmila Ridošková

room A 217

 

 

PhDr. Mária Fabuľová

room A 402

Mgr. Zuzana Vladárová

room B 108

Mgr. Martina Kučerková

room B 108