Contact

Gymnázium Ľ.Štúra, ul.1. mája č.2, 911 35 Trenčín, Slovakia
tel.:00421-32/7434422, 7436495 fax: 00421-32/7437561
e-mail: info@gymnaziumtrencin.sk
Headmaster: RNDr. Pavol Kováč


Mapa