Anglický jazyk

Vlajka GB

Zloženie predmetovej komisie:

 Mgr. Zita Pašková - vedúca PK  Mgr. Alena Poruban Marušincová
 PhDr. Alica Bartošová  Mgr. Simona Aninová
 Mgr. Katarina Griffin  Mgr. Daniela Reiselová
 PhDr. Lenka Chlapečková  Mgr. Zuzana Vladárová
 Mgr. Lucia Bojdová  PaedDr. Simona Barboráková
 Mgr. Zuzana Bezáková  Mgr. Kristína Koníčková

English is easy

Študenti sa môžu počas štúdia zapojiť do rôznych súťaží a aktivít organizovaných našou predmetovou komisiou.

Každoročne pripravujeme Olympiádu v anglickom jazyku. Táto súťaž je riadená celoštátnou komisiou. Je to postupová súťaž – to znamená, že len víťaz  postupuje do vyššieho kola. Začíname školským kolom, ktoré sa koná na jeseň v termíne danom celoštátne (cca novembri), okresné kolo (v januári), krajské kolo (vo februári) a celoštátne (v marci/apríli).

V jesennom termíne sa tiež koná súťaž – Master of Rhetoric (organizovaná TSK).
Naša komisia začala v roku 2004 Projekt  v rámci  EÚ s holandskou školou  v Udene vďaka iniciatíve p. Bartošovej. Spolupráca pokračovala v rôznych podobách v 2 -3-ročných cykloch s  ďalšími krajinami (Španielskom, Nemeckom, Gréckom, Talianskom, Portugalskom, atď). V súčasnosti pokračuje bilaterálna výmena. Neváhajte a získajte informácie u p. Aninovej.

Úspechy v školskom roku 2020/2021:

Víťaz obrázok

Klára Komorovská

3. miesto v celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku
4. miesto v súťaži Master of Rhetoric

Karolína Bystrická

4. miesto v celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku

Tabuľka

Žiaci sa zapojili aj do celosvetovej súťaže v písaní esejí organizovanej The Goi Peace Foundation z Japonska, ktorá prebieha.