Nemecký a ruský jazyk

Zloženie predmetovej komisie:

PhDr. Drahomíra Pavlíková - vedúca PK Mgr. Janka Mazúrová
Mgr. Anna Mészarosová Mgr. Monika Petreje
Mgr. Dáša Červeňanová

Absolventi základných škôl sa príchodom na gymnázium musia rozhodnúť pre dva cudzie jazyky. Popri povinne voliteľnom anglickom jazyku sa môžu rozhodnúť medzi nemeckým, francúzskym, španielskym a ruským jazykom. Na našom gymnáziu sa žiaci  učia anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk,  nemecký  a ruský jazyk sa vyučujú ako druhý cudzí jazyk s časovou dotáciou 3 hodiny týždenne, prípadne 2 hodiny týždenne. Po absolvovaní štvorročného štúdia má žiak dosiahnuť úroveň B1 Spoločného európskeho referenčného rámca jazykov.

Nemecký jazyk

Počas štvorročného štúdia nemeckého jazyka majú žiaci našej školy možnosť získania nemeckého jazykového diplomu "Deutsches Sprachdiplom Stufe I.", ktorý je na základe úspešne zloženej skúšky, vystavený nemeckým ministerstvom kultúry a školstva.

Nemecký jazykový diplom Konferencie ministerstva kultúry Spolkovej republiky Nemecko

Informácie pre učiteľov, rodičov a žiakov

     Nemecký jazykový diplom je medzinárodne uznávaná jazyková skúška určená pre 14-19 ročných študentov, ktorí sa učia nemecký jazyk ako cudzí (resp. druhý cudzí) na pokročilej úrovni.
     Organizuje ju bezplatne nemecké ministerstvo kultúry v 60 štátoch sveta. Jej cieľom je poskytnúť zahraničným študentom možnosť študovať v nemecky hovoriacich krajinách.
Stupeň I (zodpovedá úrovni B 1 Spoločného európskeho referenčného rámca), ktorý je možné absolvovať na našej škole, oprávňuje uchádzača byť prijatý do prípravného dvojsemestrálneho  ročníka univerzitného štúdia (pozitívum  pri uchádzaní sa o pracovnú pozíciu).
Na skúšku sú študenti pripravovaní v kurze/krúžku s časovou dotáciou 2 hodiny týždenne. Skúška pozostáva:

z písomnej časti 

  • čítanie s porozumením
  • posluch s porozumením
  • slohová práca

a ústnej časti

  • krátky rozhovor na konverzačnú tému
  • prezentácia vybranej témy.

     Po úspešnom absolvovaní skúšky získajú študenti diplomy/certifikáty úrovne B1/A2.

     Skúška je nemeckou stranou organizovaná úplne bezplatne, nevznikajú pri nej žiadne poplatky ani za prípravu a ani za samotnú skúšku.

Vysvedčenie o skúške Nemeckého jazykového diplomu je nemeckým dokumentom, ktorý je odovzdávaný priamo absolventom skúšky

Dunaj spája

     Žiaci našej školy sa zapojili do  medzinárodného projektu „ Dunaj spája“. Takto si na účasť v tomto projekte spomína Pavlína Kotrhová:

     „V 2.ročníku mala naša skupina veľké šťastie. Do našej školy prišla nová lektorka Cornelie Kutscher, ktorá nás pripravovala na skúšku „ Sprachdiplom“. Celá skupina má na ňu pekné spomienky, hlavne ja.  Prečo? Na konci jednej hodiny nám dala zvláštnu úlohu, napísať esej na tému „ Knižnice a ja“. Až neskôr sme zistili, že to bola esej, ktorú poslala do medzinárodnej súťaže „ Dunaj spája“.
      Keď som dostala pozvanie do Nemecka od pána Habenbachera, jedného s organizátorov projektu, nemohla som tomu uveriť. Budem môcť pracovať v knižnici vo Wolfentalle so storočnými knihami? To znie napínavo.
     Po návrate z Nemecka prišla ešte jedna neočakávaná pozvánka  do Konstanty do Rumunska na veľké finále celého projektu „ Dunaj spája“. To bolo neuveriteľné.
     Čo vlastne tento projekt pre mňa znamená? Mohla by som dlho rozprávať o všetkých zážitkoch, ktoré som zažila, o prekrásnych miestach, ktoré som videla, o mojich schopnostiach rozprávať po nemecky, ktoré sa snáď trochu zlepšili. Mohla by som rozprávať o všetkých tých mladých ľuďoch z Bulharska, Chorvátska, Macedónska, Rumunska, Srbska, Maďarska, ktorých som spoznala...

     Ale teraz po dvoch rokoch môžem iba povedať, že vďaka tomuto projektu, jedna „ Paja „  zo Slovenska prvýkrát letela lietadlom, že prvýkrát videla more, prvýkrát spozorovala, že našu slovenskú kultúru, našu usilovnosť a náš jazyk si cudzinci vysoko vážia.“

http://wolfenbuettelheute.de/hab-internationales-schulerseminar-donau-verbindet/

Európsky deň jazykov (EDJ) - 26. 9. 2017

pozri fotodokumentáciu

Práce študentov

  1. Nemecko
  2. Salzburg

Ruský jazyk

Rusko

Pred príchodom na Gymnázium Ľudovíta Štúra sa každý z nás rozhodoval pre cudzí jazyk, ktorý bude študovať. Vzhľadom na to, akú silu v dnešnej dobe má Rusko, mnohí sme sa rozhodli, že to bude práve azbuka, v ktorej sa chceme učiť. Nemôžeme povedať, že by sme angličtinu alebo nemčinu podceňovali, ibaže tieto jazyky ovláda dnes takmer každý a dopyt po nich sa znižuje. Dôležitým kritériom pre náš výber bol i fakt, že nemusíte byť práve v Moskve, aby ste prišli do kontaktu s ruštinou. Skrátka, ozýva sa odvšadiaľ na svete.
V poslednej dobe sa stalo trendom cestovanie smerom na západ po Európe alebo cez oceán do Ameriky, pričom sa často zabúda na krajinu, s ktorou toho máme toľko spoločného. Rusko. Vďaka našej škole, a predovšetkým vďaka pani profesorkám vyučujúcim ruštinu, sme sa tam mali možnosť pozrieť.

Moskva

V rámci družby so všeobecno-vzdelávacou školou 128 v Moskve sme mohli, ako sa vraví, nazrieť priamo do kuchyne našich  východných priateľov. Predovšetkým treba spomenúť zlepšenie jazykových zručností, ktoré sme behom pobytu nadobudli. Spoznali sme bohatú kultúru, krásne zvyky a neobvyklé tradície. Uchvátila nás nevídaná architektúra či umelecké diela. Za dielami sme ani nemuseli vstupovať do múzea, prichádzali sme s nimi do kontaktu denne, či už na ulici, na stanici metra alebo na stenách budov.  Zistili sme, koľko slávnych osobností pochádzalo z Ruska a ako veľmi ovplyvnili i našu históriu. Kultúrou štátu je i gastronómia, ku ktorej by sme sa len tak ľahko nedostali. Od prvého momentu nás Moskva očarila a jej krásy si zapamätáme navždy.         (Karolína Stopková)

Výmenný pobyt v Moskve sa mi veľmi páčil. Získala som nových priateľov a tiež spoznala inú kultúru. Videla som množstvo pamiatok, aké nenájdete nikde inde na svete.   (Magdaléna Martinková)

Moskva je krásne mesto, a to hlavne večer, keď  je celá osvetlená. Nachádza sa tu množstvo krásnych pamiatok typických svojou architektúrou, a preto sú ľahko zapamätateľné. Ich kuchyňa je veľmi špecifická a výrazná svojou chuťou.           (Dorota Koníčková)

V Moskve bolo úžasne. Fascinoval ma ich iný spôsob života. Všetko tam bolo obrovské a pôsobilo to veľmi chladne. Rodina, s ktorou som bývala, bola veľmi milá, so všetkým sa mi snažili pomôcť. Dúfam, že sa ešte niekedy stretneme. Mám odtiaľ úžasné zážitky, na ktoré určite nezabudnem.        (Rebeka Gáliková)

Som veľmi rada, že som sa zúčastnila tohto  výmenného pobytu, odporúčam to každému, je to zážitok na celý život.     (Klára Poláčková)

Moskva je krásna, super, najviac vec v mojom živote, bol som unesený hneď na prvý pohľad. Všetky tie neuveriteľné stavby a sakrálne umenie, aké inde nenájdete. Chrám Krista Spasiteľa bol topka. A neuveriteľne chutná kuchyňa, pohánka, akú som v živote nejedol, vždy keď ju vidím v Kauflande, tak sa mi slzy tlačia do očí. Od šťastia. Zážitky, ktoré zostanú v srdci, až kým nezostarnem.    (Šimon Stopka)

Petrohrad

Mesto, aké nemá konkurenciu nikde na svete. Je to mesto, ktoré skrýva krásy všetkých dôležitých svetových metropol. Nájdete tu miesta pripomínajúce Benátky, Moskvu, Londýn či historický Paríž. Chlad, typický pre sever, vám zaženie krása bielych nocí, kedy môžete  brázdiť ulice nočného Petrohradu  bez toho, aby ste potrebovali pouličné lampy. Neopakovateľne sa vám do sŕdc vryje  spomienka na veľkoleposť palácového námestia pred Zimným palácom s Ermitážou, ktorá skrýva nespočetné množstvo umeleckých diel z celého sveta. Hlavnou večernou atrakciou pre všetkých návštevníkov počas Bielych nocí je otváranie mostov, popod ktoré plávajú menšie ale i veľké, osobné aj nákladné lode. Petrohrad sa pre mňa stal jednou z mála miest, kam sa jedného dňa chcem znovu vrátiť.     (Karolína Stopková)

Petrohrad sa mi veľmi páčil. Precestoval som viacero európskych miest, ale Petrohrad v sebe skrýval niečo nové. Nenašiel som jediné miesto, kde by sa neskrývalo umenie, história či očarujúca architektúra. Ohromila ma veľkosť a majestátnosť námestí, chrámov, múzeí a parkov. Neopakovateľným zážitkom sa pre mňa stal nočný výlet na otváranie mostov.   (Ján Staňo)


Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria