Telesná a športová výchova

Zloženie predmetovej komisie:

Mgr. Viera Foltánová – vedúci PK

Mgr. Igor Fogaš

Mgr. Jozef Baco

Mgr. Tomáš Mokráň

Mgr. Zuzana Gerlici

Mgr. Lukáš Lengvarský

Mgr. Eva Jarošová - MD

Mgr. Lenka Kačírová

Športové osobnosti školy

Naša škola má bohatú športovú tradíciu.Vyrástlo v nej veľa športovcov, ktorí reprezentovali bývalé Slovensko. Spomeňme najmä hokejistov M. Šatana, R. Petrovického, Z. Cháru, R. Richňáka, R. Lintnera, M. Červeňana, M. Marcineka a R. Pavlikovského. V ďaľších športových odvetviach sme mali reprezentantov: J. Kohútová v karate, V. Grosová v lyžovaní, D. Kopčáková v kulturistike, M. Ferenec vo volejbale, Z. Pašková v spoločenských tancoch, A. Balogová v triatlone, J. Ďurček v basketbale, M. Holbová, K.Juricová, T.Ondrušková vo fitness, D. Kubinská v karate, A. Starostová a J. Pagáč bedminton.

Akcie organizované PK telesná výchova

1. ročník :

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz (LVVK)

 • pobytový kurz v trvaní 5 dní
 • stredisko: Jasná
 • obdobie : január až marec

Účelové cvičenia

 • jednodňové cvičenia v Trenčíne
 • 1. ÚCV – jeseň
 • 2. ÚCV – jar

2. ročník

Účelové cvičenia

  • jednodňové cvičenia v Trenčíne
  • 1. – ÚCV – jeseň
  • 2. – ÚCV – jar

  3. ročník :

  KOČP – kurz ochrany človeka a prírody

  Možnosť výberu :

  1.    dňový kurz v okolí Trenčína
  2.    3 – 5 dňový pobytový na Slovensku zameraný na turistiku,vodácke športy, rafting, cykloturistika
  3.   7 – dňový pobytový kurz v zahraničí ( Taliansko,Francúzsko,Chorvátsko,Grécko - orientačná suma 300€)

  SEPTIMA : KOČP

  • možnosti ako pre 3.roč.

  Organizácia LVVK v šk.roku 2023-2024

  Miesto : Jasná, Nízke Tatry
  Ved.kurzu : Mgr. Viera Foltánová

  Termíny:
  7.1. - 12.1. 2024 .......................... 1.A, 1.B
  28.1 - 2.2. 2024 ........................... 1.D, 1.FR
  17.3. – 22.3. 2024 ........................ Tercia, Kvinta, 1.C

  Bližšie informácie v kabinete TV!      Pozri  VIDEO

  Krúžky 2023/24

   PONDELOK

    Plaváreň

   p. Foltánová

   15:00 16:00

   Mest. plaváreň

    Volejbal

   p. Gerlici

   15:00 16:00

   Hala, Telocvičňa

   UTOROK

   STREDA

   ŠTVRTOK

   PIATOK