Fyzika

Zloženie predmetovej komisie:

RNDr. Regina Vraždová - vedúca PK RNDr. Iveta Liptáková
RNDr. Alica Backová PaedDr. Pethő Katarína PhD.
RNDr. Zdenka Baxová Mgr. Lea Šnirc Čičmancová
Mgr. Martin Šnirc

Poslaním vyučovania fyziky je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia správne chápať a vysvetľovať javy, deje a zákonitosti reálneho sveta a spolu s poznatkami z iných prírodovedných predmetov utvárať obraz sveta. Dôraz sa kladie na rozvoj poznávacích schopností žiakov, spôsobilosť samostatne získavať a využívať informácie v situáciách, do ktorých sa dostávajú v prírode, v spoločnosti a v každodennom živote.

Počty hodín fyziky v učebnom pláne gymnázia:

ISCED 3 zamerania

Účasť v projektoch:  

Masterclasses - TNAD Trenčín - 12 študentov
Týždeň vedy – online sa zúčastnili žiaci 1.C a 3.C a Z. Baxová                                
"Expert geniality show“ – súťaž organizovala Z. Baxová                                        
Výstavku o prof. Alojzovi Cvachovi / A-budova, 3. posch./ pripravila Z. Baxová

Kultúrno-poznávacie, vzdelávacie zájazdy a exkurzie :

Cern - jún 2023 - 20 žiakov - p.Baxová a p.Čičmancová

Úspechy v školskom roku 2022/23

Názov súťaže

Kategória

Kolo

Miesto

Meno žiaka

Trieda

Pedagóg

FO

A

školské

1.

I. Vargovič

Q

Baxová

 

 

 

2.

T. Otrubčák

2.D

Baxová

 

 

 

3.

A. Kudláček

3.C

Baxová

 B

školské

1.

A. Kudláček

3.C

Baxová

 

 

2.

M. Hrotko

Sp

Baxová

 

 

 

3.

P. Holý

Sp

Baxová

 

 

 

3.

A. Škoviera

3.C

Baxová

 

C

školské

1.

T. Otrubčák

2.D

Baxová

 

 

 

2.

J. Večeřa

Sx

Baxová

 

 

 

3.

L. Anderle

SX

Baxová

 

D

školské

1.

I. Vargovič

Q

Baxová

 

 

 

2.

M. Čarogurský

Q

Čičmancová

 

 

 

3.

M. Tylka

1.D

Čičmancová

 

E

školské

1.

P.Brezanová

K

Baxová

 

 

 

2.

D.Kosa

K

Baxová

 

 

 

3.

L. Kirka

K

Baxová

 

F

školské

1.

R. Bohušová

T

Baxová

 

E

Obvod.

1.

L. Kirka

K

Baxová

 

F

Obvod.

1.

R. Bohušová

T

Baxová

 

A

krajské

1.

T. Otrubčák

2.D

Baxová

 

 

 

3.

I. Vargovič

Q

Baxová

 

B

krajské

1.

A. Kudláček

3.C

Baxová

 

C

krajské

1.

T. Otrubčák

2.D

Baxová

 

 

 

2.

J. Večeřa

Sx

Baxová

 

 

 

3.

M. Pučko

2. B

Baxová

 

D

krajské

1.

I. Vargovič

Q

Baxová

 

E

krajské

2.

L. Kirka

K

Baxová

 

 

 

4.

P. Brezanová

K

Baxová

 

 

 

4.

D. Kosa

K

Baxová

 

A

Celoštát.

4.

I .Vargovič

Q

Baxová

 

 

 

12.

T. Otrubčák

2.D

Baxová

Čo vieš o hviezdach

1. kat.

krajské

1.

A.Z. Virguš

P

Baxová

 

2. kat.

krajské

1.

M. Kamendy

S

Baxová

 

 

 

2.

V. Jurdová

S

Baxová

 

3. kat.

krajské

1.

A. Bežová

2.B

Baxová

 

 

 

2.

S. Šimočková

Sp

Baxová

 

 

 

3.

F. Alexy

Q

Baxová

Náboj

Juniori

Celoštát.

2.

Otrubčák, Pučko, Večeřa,  Čarnogurský,    Vargovič

 

Baxová

Čičmancová

 

Seniori

Celoštát.

7.

Bašo, Hrotko,    Kudláček .         M.Kišš, S. Kišš

 

Baxová

 

IJSO

 

Medzinárodné

bronz

I. Vargovič

Q

Baxová

Úspechy v školskom roku 2021/22

Názov súťaže

Kategória

Kolo

Miesto

Meno žiaka

Trieda

Pedagóg

FO

     A

školské

   1.

Krulich

4.C

Z. Baxová

 

 

 

   2.

Magula

4.C

Z. Baxová

 

    E

školské

   1.

I. Vargovič

K

Z. Baxová

 

 

   2.

F. Alexy

K

Z. Baxová

 

 

   3.

D. Hyža

K

Z. Baxová

 

   F

školské

   1.

P. Brezanová

T

Z. Baxová

 

 

 

   2.

D. Kosa

T

Z. Baxová

 

 

 

   3.

L. Kirka

T

Z. Baxová

 

   D

školské

   1..

T. Otrubčák

1.D

Z. Baxová

 

 

 

 . 2.

J. Večera

KVINTA

Z. Baxová

 

 

.

   3.

L. Anderle

KVINTA

Z. Baxová

 

   C

školské

   1.

 A. Kudláček

2. C

Z. Baxová

 

 

 

.

2.

M. Hrotko

Sx

Z. Baxová

 

 

 

3.

 A. Škoviera

2.C

Z. Baxová

 

 

 

B

 

školské

 

1.

 

 

M. Kišš,

3.B

Z. Baxová

 

 

 

 

 

2.

 

  P. Bašo  

3.B

Z.  Baxová

 

E

obvodové

1.

I. Vargovič

Kvarta

Z. Baxová

 

 

 

2.

M. Čarnogurský

Kvarta

Z. Baxová

 

F

obvodové

3.

 D. Kosa   

Tercia

 

Z. Baxová

 

E

KRAJSKE

1.

I. Vargovič

Kvarta

 

Z. Baxová

 

 

 

.3.

M. Čarnogurský

Kvarta

 

Z. Baxová

 

 

 

D

KRAJSKE

1.

I. Vargovič

Kvarta

Z. Baxová

 

 

 

2.

T. Otrubčák

1.D

Z. Baxová

 

 

 

3.

L. Anderle

Kvinta

Z. Baxová

 

B

KRAJSKE

1.

M. Kišš

3.B

 Z.Baxová

 

 

 

2.

P. Bašo

3.B

Z. Baxová

PIKOFYZ

Zimná séria

Celoštátne

3.

I. Vargovič

Kvarta

 

 

 

 

6.

R. Bohušová

Sekunda

 

 

 

 

13.

M. Čarnogurský

Kvarta

 

FKS

 

Celoštátne

10.

L. Anderle

Kvinta

 

Náboj FKS    OL

Seniori

Medzinárodné

16.

Krulich, Magula, Kišš, Bašo, Vargovič

družstvo

Z. Baxová

OL

Juniori 1

Slovenské

19.

Hrotko, Holý,Kudláček,Škoviera,Purnoch

družstvo

Z. Baxová

 

Juniori 2

Slovenské

20.

Šamaj,Pučko,Otrubčák,Večera,Anderle

družstvo

Z. Baxová

Náboj junior  OL

 

Slovenské

5.

Čarnogurský,A.Hrotko,Krajčovič,      I.Vargovič

družstvo

Z. Baxová

 

 

Medzinárodné

7.

Čarnogurský,A.Hrotko,Krajčovič ,I.Vargovič

družstvo

Z. Baxová

Fykosí Fyziklání     Praha   OL

B

 

3.

Krulich,Magula,    Kišš,Bašo,  Vargovič

Družstvo   Pozitrony

Z. Baxová

IJSO  Dubaj

 

Medzinár.

Strieborná medaila

I. Vargovič

Kvarta

Z. Baxová

Čo vieš o hviezdach

1.kat.

okresné

1.

M. Kamendy

Prima

Z. Baxová

 

 

 

2.

V. Jurdová

Prima

Z. Baxová

 

 

 

3.

S. Vlková

Prima

Z. Baxová

 

2.kat.

okresné

2.

F. Alexy

Kvarta

Z. Baxová

 

 

 

3.

I. Vargovič

Kvarta

Z. Baxová

 

3.kat.

okresné

1.

S. Šimočková

Sexta

Z. Baxová

 

 

 

2.

P. Bašo

3.B

Z. Baxová

 

 

 

3.

S. Sopko

2.C

Z. Baxová

 

1.kat.

Krajské

2.

S. Vlková

Prima

Z. Baxová

 

 

 

3.

V. Jurdová

Prima

Z. Baxová

 

 

 

4.

M. Kamendy

Prima

Z. Baxová

 

2.kat.

Krajské

2.

F. Alexy

Kvarta

Z. Baxová

 

 

 

4.

I. Vargovič

Kvarta

Z. Baxová

 

3.kat.

Krajské

1.

P. Bašo

3.B

Z. Baxová

 

 

 

2.

S. Šimočková

Sexta

Z. Baxová

 

 

 

3.

A. Bežová

1.B

Z. Baxová

 

Úspechy v školskom roku 2020/21

Názov súťaže

Kategória

Kolo

Miesto

Meno žiaka

Trieda

Pedagóg

 FO

 A

školské

   1.

M. Opat

4.B

Vraždová

 

 

 

   2.

S. Petrov

4.E

Vraždová

 

  

 

   3.

P. Bašo

2.B

Baxová

 B

školské

   1.

M. Krulich

3.C

Baxová

 

 

   2.

R. Magula

3.C

Baxová

 

 C

školské

   1.

M. Kišš

2.B

Baxová

 

 

 

   2.

P. Bašo

2.B

Baxová

 

 

 

   3.

B. Hubinský

2.B

Baxová

 

 D

školské

   1.

A. Kudláček

1.C

Baxová

 

 

 

   2.

L. Fialka

1.C

Baxová

 

 

 

   3.

A. Škoviera

1.C

Baxová

 

 

 

   4.

A. Kudláčová

Q

Baxová

 

 

 

   4.

M. Hrotko

Q

Baxová

 

 

 

   5.

P. Holý

Q

Baxová

 

 

 

   6.

M. Krížovský

1.C

Baxová

 

 E

školské

   1.

J. Večeřa

K

Baxová

 

 

 

   2.

T. Kudláč

K

Baxová

 

 

 

   3.

A. Havier

K

Baxová

 

 

 

   4.

L. Anderle

K

Baxová

 

 F

školské

   1.

I. Vargovič

T

Baxová

 

 

 

   2.

M. Čarnogurský

T

Baxová

 

 

 

   3.

A. Hrotko

T

Baxová

 

 

 

   4.

A. Tomková

T

Baxová

 

 

 

   5.

F. Alexy

T

Baxová

 

 

 

   5.

D. Hyža

T

Baxová

 

 

 

   6.

B. Vargovič

T

Baxová

  FO

 A

krajské

   1.

M. Opat

4.B

Vraždová

 

 

 

   2.

S. Petrov

4.E

Vraždová

 

 B

krajské

   2.

M. Krulich

3.C

Baxová

 

 C

krajské

   1.

M. Kišš

2.B

Baxová

 

 

 

   2.

P. Bašo

2.B

Baxová

 

 D

krajské

   3.

L. Fialka

1.C

Baxová

  FO

 A

celoštátne

   6.

M. Opat

4.B

Vraždová

 

 

 

   13.

S. Petrov

4.E

Vraždová

Piko fyz

 

celoštátne

   1.

I. Vargovič

T

Baxová

 

 

 

   1.

L. Anderle

K

Baxová

Fykosí  fyziklání-Praha

 B

Slovensko

   1.

Pozitrony

 

 

 

 B

 

  8.

Neutrína

 

 

 

 C

 

  5.

Fyzikári

 

 

 

 B

medzinárodné

  12.

Pozitrony

 

 

 

 

 

  84.

Neutrína

 

 

 

 C

 

  28.

Fyzikári

 

 

Čo vieš o   hviezdach

3. kat.

okresné

  1.

P. Bašo

2.B

Baxová

 

 

 

  2.

S. Šimočková

Q

Baxová

 

 

 

  3.

E. Sedláková

 

Baxová

 

 

krajské

  1.

P. Bašo

2.B

Baxová

 

 

 

  2.

S. Šimočková

Q

Baxová

 

 

 

  3.

E. Sedláková

 

Baxová

 

 

celoštátne

  6.

P. Bašo

2.B

Baxová

 

 

 

37.

S. Šimočková

Q

Baxová

 

 

 

39.

E. Sedláková

 

Baxová

 

2. kat.

okresné

2.

S. Kosová

K

Baxová

 

 

 

7.

F. Alexy

T

Baxová

 

 

 

8.

A. Tomková

 

Baxová

 

 

krajské

2.

S. Kosová

K

Baxová

 

 

celoštátne

6.

S. Kosová

K

Baxová

Úspechy v školskom roku 2019/20

Hlavnú cenu Dionýza Ilkoviča v tomto školskom roku získala RNDr. Zdenka Baxová
za rozvoj mimoškolskej činnosti.

Viac info a foto: https://www.cenadi.sk/

RNDr. Regina Vraždová získala ocenenie „Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2020"

Názov súťaže

Kategória

Kolo

Miesto

Meno žiaka

Trieda

Pedagóg

FO

A

krajské

1.

M. Opat

3.B

R. Vraždová

 

2.

R. Jurenka

4.A

Z. Baxová

A

školské

1.

M. Opat

3.B

R. Vraždová

 

2.

R. Jurenka

4.A

Z. Baxová

E

školské

1.

A. Kudláčová

K

Z. Baxová

 

2.

M. Hrotko

K

Z. Baxová

 

3.

T. Krajčiová

K

Z. Baxová

F

školské

1.

J. Večeŕa

T

Z. Baxová

 

2.

T. Kudláč

T

Z. Baxová

 

3.

L. Anderle

T

Z. Baxová

Pikofyz

Sekunda

celoštát.

1.

I. Vargovič

S

Z. Baxová

 

Tercia

celoštát.

1.

L. Anderle

T

Z. Baxová

Kvarta

celoštát.

2.

G. Bachorcová

K

Z. Baxová

Náboj /BA/

 

Seniori

celoštát.

11.

Opat, Jurenka,     Petrov, Hudcovicová, Rybárová

družstvo

R. Vraždová

Z. Baxová

Juniori

celoštát.

12.

Krulich Lendvay,

Babača, Magula, Margetinec

 

Z. Baxová

Náboj /Praha

B

medzinárodné

6.

Opat, Jurenka,   Petrov, Bašo,    Kišš

 

Z. Baxová

R. Vraždová

Fykosí Fyziklání      online

 

 

A

celošt.

 

/medzin./

3.

 

32.

Opat, Jurenka,  Rybárová

 

Z. Baxová

R. Vraždová

C

celošt.

 

/medzin.

3.

 

20.

Bašo, Babača,  Kišš,  Margetinec,      Korsáková

 

Z.  Baxová

AO online

 

celošt.

2.

R. Jurenka

4.A

Z. Baxová

Čo vieš o hviezdach    online

 

celošt.

2.

R. Jurenka

4.A

Z. Baxová

Náboj M-F

 

 

Kvarta

okresné

1.

M. Hrotko,         Kudláčková,      Holý,                 Krajčiová

K
K
K      
K

Z. Baxová

Sekunda

okresné

2.

Čarnogurský,   A. Hrotko,        
Krajčovič,
Vargovič

S
S
S       
S

 

Z. Baxová

Tercia

okresné

4.

Havier,         
Kudláč,             Večeřa,               Štefániková

T
T
T
T

 

Z. Baxová


Fotogaléria