Anglický jazyk

Vlajka GB

Zloženie predmetovej komisie:

 Mgr. Zita Pašková - vedúca PK, SJL - ANJ
 Mgr. Alena Poruban Marušincová, MD
 PhDr. Alica Bartošová, ANJ-RUJ-DEJ  Mgr. Simona Aninová, SJL - ANJ
 Mgr. Katarina Griffin, ANJ - SPJ  Mgr. Daniela Reiselová, ANJ - PSY
 PhDr. Lenka Chlapečková, ANJ -RUJ  Mgr. Zuzana Vladárová, ANJ
 Mgr. Lucia Bojdová, ANJ - PED  PaedDr. Simona Barboráková, ANJ - FIL
 Mgr. Zuzana Bezáková, ANJ - DEJ  Mgr. Kristína Koníčková, BIO - ANJ  MD
 Mgr. Ľubica Laššová, ANJ - TAL  Mgr. Dana Žaťková, ANJ - MAT
 Mgr. Alexandra Holíčková, BIO - ANJ

English is easy

Študenti sa môžu počas štúdia zapojiť do rôznych súťaží a aktivít organizovaných našou predmetovou komisiou.

Každoročne pripravujeme Olympiádu v anglickom jazyku. Táto súťaž je riadená celoštátnou komisiou. Je to postupová súťaž – to znamená, že len víťaz  postupuje do vyššieho kola.
Začíname školským kolom, ktoré sa koná na jeseň v termíne danom celoštátne (cca novembri), okresné kolo (v januári), krajské kolo (vo februári) a celoštátne (v marci/apríli).

V jesennom termíne sa tiež koná súťaž – Master of Rhetoric (organizovaná TSK).

Naša komisia začala v roku 2004 Projekt  v rámci  EÚ s holandskou školou  v Udene vďaka iniciatíve p. Bartošovej. Spolupráca pokračovala v rôznych podobách v 2 -3-ročných cykloch s  ďalšími krajinami (Španielskom, Nemeckom, Gréckom, Talianskom, Portugalskom, atď). V súčasnosti pokračuje bilaterálna výmena. Neváhajte a získajte informácie u p. Aninovej.

V rámci Erazmus+ sa v školskom roku 2021/2022 začal projekt  ´European Values in Action´, ktorý  pokračoval prvým stretnutím v Trenčíne (25.4.-1.6.) – žiaci z Rumunska, Talianska a Nemecka pracovali na spoločných aktuálnych témach. Tento školský rok vycestujú žiaci do partnerských škôl, kde budú dokončovať videá a diskutovať o aktuálnych témach.

Tiež sa môžete  zapojiť  do súťaže Shakespeare Memorial – je to celoslovenská súťaž v prednese anglicky píšucich autorov poézie a prózy.

Úspechy v školskom roku 2022/23:

Bol veľmi úspešný, pretože sme získali 1. miesto v celoštátnej súťaži SHAKESPEARE MEMORIALIzabela Mišáková, 9. miesto v tejto súťaži – Barbora Bezáková,

ďalej v silnej konkurencii  v celoštátnom kole OLYMPIÁDY v ANGLICKOM JAZYKU  3. miesto – Martin Kamendy- kat. 1A, 4. miesto- Vanda Podláková kat. 2C2  a 7. miesto – Timotej Gabriš kat. 2B

1. miesto v krajskej súťaži MASTER of RHETORIC-Alica Adamaťová.

Názov súťaže

Kategória

Kolo

Miesto

Meno žiaka

Trieda

Pedagóg

Shakespeare Memorial

 

Šiesta

poetry

celoštátne

1.

Izabela Mišáková

IV.D

Vladárová

 

Piata

prose

celoštátne

9.

Barbora Bezáková

I.C

Griffin

 

 

 

 

 

 

 

Master of Rhetoric

juniori

krajské

1.

Alica Adamaťová

Sx

Chlapečková

 

 

 

4.

Dušan Benko

II.BB

 

 

seniori

krajské

4.

Alexander Biroš

III.C

Chlapečková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympiáda v anglickom jazyku

1A

školské

1.

Martin Kamendy

S

Bezáková

 

 

2.

Laura Sláviková

S

 

 

 

3.

Sabína Vlková

S

 

1B

 

1.

Šimon Ondruš

K

Bojdová

 

 

2.

Dávid Kosa

K

 

 

 

3.

Andrej Izrael

K

 

1C

 

1.

Annabelle Lee

K

Bojdová

2A

 

1.

Peter Kochan

Sx

Pašková

 

 

2.

Samuel Samák

I.C

 

 

 

3.

Marína Štefániková

Sx

Chlapečková

2B

 

1.

Timotej Gabiš

IV.A

Bartošová

 

 

2.

Kristína Bjazíková

Sp

Vladárová

 

 

3.

Samuel Filip

III.B

 

2C2

 

1.

Vanda Podoláková

II.A

Pašková

 

 

2.

Júlia Bystrická

IV.D

Vladárová

 

 

3.

Nina Hodáková

Sx

Pašková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1A

okresné

1.

Martin Kamendy

S

Bezáková

1B

 

2.

Šimon Ondruš

K

Bojdová

2A

 

1.

Peter Kochan

Sx

Pašková

 

2B

 

1.

Timotej Gabriš

IV.A

Bartošová

 

2C2

 

1. 

Vanda Podoláková

III.A

Pašková

 

1A

krajské

1.

Martin Kamendy

K

Bezáková

 

1C

 

4.

Annabelle Lee

K

Bojdová

 

2A

 

3.

Peter Kochan

Sx

Pašková

 

2B

 

1.

Timotej Gabriš

IV.A

Bartošová

 

2C2

 

1.

Vanda Podoláková

III.A

Pašková

 

 

 

celoštátne

 

 

 

 

 

1A

 

3.

Martin Kamendy

K

Bezáková

 

2B

 

7.

Timotej Gabriš

IV.A

Bartošová

 

2C2

 

4.

Vanda Podoláková

III.A

Pašková


Úspechy v školskom roku 2021/2022:

Víťaz obrázok

Názov súťaže

Kategória

Kolo

Miesto

Meno žiaka

Trieda

Pedagóg

Master of Rhetoric

seniori

krajské

1.

Natália Šamajová

Sp

Barboráková

 

 

 

 

 

 

 

Olympiáda v anglickom jazyku

1A

školské

1.

Liliana Bernáthová

S

Reiselová

1B

 

1.

Filip Alexy

K

Bojdová

 

 

2.

Malvína Masaryková

T

 

 

 

3.

Juraj Cesnak

T

 

1C

 

1.

Annabelle Lee

T

Bojdová

2A

 

1.

Peter Kochan

Q

Pašková

 

 

2.

Emma Kraus

II.D

Bojdová

 

 

3.

Chantal Gáborová

Sx

Vladárová

2B

 

1.

Patrik Bašo

III.B

Pašková

 

 

2.

Martin Marcinech

IV.D

 

 

 

3.

Matúš Čarnogurský

III.B

Pašková

2C2

 

1.

Vanda Podoláková

II.A

Pašková

 

 

2.

Nina Hodáková

Q

Pašková

1A

okresné

8.

Liliana Bernáthová

S

Reiselová

1B

 

7.

Filip Alexy

K

Bojdová

2A

 

2.

Peter Kochan

Q

Pašková

 

2B

 

2.

Patrik Bašo

III.B

Pašková

 

2C2

 

2. 

Vanda Podoláková

II.A

Pašková

 

1C

krajské

3.

Annabelle Lee

T

Bojdová