Slovenský jazyk

Zloženie predmetovej komisie:

PhDr. Jana Mazúrová - vedúca PK, vyučuje SJL, NEJ
PhDr. Elena Botková, SJL, RUJ, NEJ, UMK PhDr. Drahomíra Pavlíková, KAU, NEJ, RUJ
Mgr. Karin Kubicová, SJL, PaedDr. Ľubica Pribulová, SJL, OBN
Mgr.  Martina Mižičková, SJL, FRJ Mgr. Eva Tomanová, SJL
Mgr. Jana Ukropcová, SJL, OBN

Štúr

Do predmetovej komisie patria predmety:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • voliteľné semináre zo slovenského jazyka a literatúry v 3.a 4. ročníku.

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a a literatúra je povinný maturitný predmet pre všetkých študentov školy. Maturitná skúška pozostáva z 2 častí:

 • z písomnej časti - marec maturitného ročníka - písomná časť sa delí na
  • externú časť : test z jazyka literatúry – 64
  • internú časť: slohová práca – 4 témy na výber, zadané celoštátne, obidve časti sú hodnotené percentami a percentilom, ktoré sa uvádzajú na maturitnom vysvedčení
 • z ústnej časti – máj v 4-ročnom štúdiu, jún vo 4.ročníku 5-ročného bilingválneho štúdia. Skúška má 2 úlohy, z jazyka a z literatúry, je hodnotená známkou.
 • v 3. a  4. ročníku si môžu žiaci zvoliť seminár zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré slúžia k príprave na maturitu, semináre sú dvojhodinové alebo štvorhodinové
 • v príme až kvarte majú žiaci 5 hodín slovenčiny týždenne, v 1. až 3.ročníku 4-ročného a 5-ročného štúdia majú žiaci 3 hodiny slovenčiny týždenne a v 4.ročníku 4-ročného i 5-ročného štúdia majú žiaci 4 hodiny slovenčiny týždenne

V školskom roku 2014/2015 sa koná písomná maturitná skúška 17.3.2015. Ústne maturitné skúšky sa konajú od 25.5.2015.

Aktivity PK

 • žiaci sa môžu zúčastniť súťaží v prednese poézie a prózy, túto činnosť má  na starosti p. Kubicová v rámci recitačného krúžku
 • žiaci sa môžu zúčastniť olympiády  zo slovenského jazyka a literatúry, organizuje p.Mazúrová
 • žiaci sa môžu zúčastniť literárnych súťaží na rôznych úrovniach, za túto činnosť zodpovedajú všetci vyučujúci slovenského jazyka, informovanosť a koordináciu súťaží má na starosti p. Mazúrová
 • žiaci sa môžu zúčastniť rétorických súťaží – organizuje p.Ukropcová
 • navštevovať žurnalistický krúžok a zapojiť sa do žurnalistických súťaží
 • škola vydáva vlastný časopis VEGET, ktorý vychádza cca 1-2-krát do roka a je veľmi úspešný na celoslovenských súťažiach na Štúrovom pere vo Zvolene – po pedag. stránke ho má na starosti p. Aninová a p.Bilíková, po technickej p.Rurák.
 • vyučujúci organizujú exkurzie  s návštevami divadelných predstavení, navštevujú výstavy
 • škola má školskú knižnicu, kde si môžu žiaci vypožičať knihy, činnosť má na starosti p.Kubicová a voľnú knižnicu, kam môžu žiaci priniesť staršie knihy alebo si z nej knihy odniesť

Úspechy v školskom roku 2020/2021

Vanesa HRBASOVÁ II.B

1.   miesto školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

1.   miesto krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

8.   miesto celoslovenské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

(pripravovala prof.Mazurová)

Izabela MIŠÁKOVÁ II.D

1. miesto krajské kolo v súťaži v rétorike

(pripravovala prof.Ukropcová)

Emma JÁNOŠOVÁ kvarta

1. miesto okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

5. miesto krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

(pripravovala prof.Gacková)

Názov súťaže

Kategória

Kolo

Miesto

Meno žiaka

Trieda

Pedagóg

Olymp SJL

2B

Celoslov.

8.

Vanesa Hrbasová

II.B

J.Mazúrová

OlympSJL

2B

Krajské

1.

Vanesa Hrbasová

II.B

J.Mazúrová

2C

Krajské

5.

Ema Jánošová

Kvarta

S.Gacková

2A

Krajské

11.

Magdalena Kippel

IV.C

S.Gacková

OlympSJL

2C

Okres.

1.

E.Jánošová

Kvarta

S.Gacková

Olymp

2A

Školské

1.

M.Kippel

IV.C

S.Gacková

 

 

 

2.

S.Sedláček

III.C

K.Kubicová

 

 

 

3.

K.Geršiová

IV.E

E.Tomanová

 

2.B

Školské

1.

V.Hrbasová

II.B

J.Mazúrová

 

 

 

2.

M.Čarnogurský

II.B

J.Mazúrová

 

 

 

3.

S.Ondráčková

II.D

J.Ukropcová

 

2.C

Školské

1.

E.Jánošová

Kvarta

S.Gacková

 

2.C

Krajské

5.

E.Jánošová

Kvarta

S.Gacková

Súťaž v rétorike

 

Krajské

1.

I.Mišáková

II.D

J.Ukropcová